Ý nghĩa cụ thể danh từ thuật phong thủy âm trạch – dương trạch

Địa lý toàn thư

A. Địa lý phong thủy
Hai chữ địa lý là danh từ áp dụng chung cho cả hai môn
1. Về địa mạch: là môn địa lý phong thủy, thuộc về địa linh, dùng về việc đặt mồ mả và nhà cửa, tức là vấn đề về tinh thần. Xưa nay, danh từ vẫn cố định không thay đổi.
2. Về địa dư: là môn địa lý điền thổ, thuộc về địa lợi tức là vấn đề vật chất. Xưa gọi là địa dư nay gọi là địa lý.
Địa linh nhân, địa lợi dân trù (nghĩa là đất thiêng liêng thì sinh ra người tài giỏi, đất thuận lợi làm cho dân giàu có).
Phong là gió, thủy là nưóc, về việc tìm đất táng cần nhất là phải nhó đến phong và thủy trước hết. Vì chỗ huyệt mà bị gió lùa vào thì khí tán không kết nếu có nưóc hãm lại, thì khí tụ mối kết huyệt, ỏ sơn cốc cần phải tàng phong (kín gió) ở bình dương cần phải tụ thủy (nước tụ). Tóm lại là phải tránh tìm chỗ lộ gió, tìm cho gần nưóc
thì mới khí mạch, mới đặt không, không có khí mạch, nếu đặt vào thì sai hỏng, tức là tuyệt tự chi địa bị vong.
Hai chữ phong thủy làm danh từ vắn tắt, để phân biệt và âm phần, dương trạch là môn địa lý phong thủy.
Về môn địa lý phong thủy này, còn lấy tên những loài vật như: cầm thú côn trùng, thảo mộc và vật liệu quý báu, để đặt tên cho những địa hình, địa vật, kiểu cách và phương vị cát, hung v.v… ngụ ý đặt tên như thế là để cho có văn chương hoa mỹ, làm cho kỳ dị bí hiểm và cao quý thêm lên thôi, chứ không phải là thực có những loài vật ở chỗ ấy.
Ví dụ: địa mạch, thì gọi là Long mạch, mạch dẫn đi, thì gọi là Hành Long v.v…
Có lẽ là thấy mạch dẫn đi ở trong lòng đất, xuất đột lên những dãy núi cao, dãy đồi, hoặc dãy đất chạy dài, gồ lên lùn xuống, cong ra uốn vào, quay đi vòng lại ngoằn ngoèo tựa như hình dạng con rồng hoạt động, nên mới gọi là long mạch.
ở phía trước huyệt gọi là Châu Tưóc (chim sẻ đỏ)
ở phía sau huyệt gọi là Huyền Vũ (chim vũ đen)
ở phía bên trái huyệt gọi là Thanh Long (con rồng xanh)
Ờ phía bên phải huyệt gọi là Bạch Hổ (con cọp trắng)
Ý là lấy phương nam làm chính diện, thuộc hỏa: lửa đỏ
Ý là lấy phương bắc làm bôì hậu thuộc thủy: nước màu đen
Ý là lấy phương đông làm tay trái thuộc mộc: màu xanh
Ý là lấy phương tây làm tay phải thuộc kim: màu bạch
Trong phong thủy học chia làm hai loại: âm trạch và dương trạch. Âm trạch là tìm hiểu của người chết, tức là mộ phần được xây dựng như thế nào, phương vị ra sao ảnh hưởng đến luồng sinh khí như thế nào?
Dương trạch là tìm hiểu sống ỏ phương diện nhà cửa phòng Ốc…
Xét về nguyên lý cơ bản thì âm trạch phong thủy và dương trạch phong thủy có nhiều điểm tương đồng. Nhưng ở khía cạnh mộ phần người chết và nhà ở người sông thì âm dương khác biệt, không giốíng nhau. Cho nên kỹ thuật ứng dụng của âm trạch khác nhau ở một số điểm.
Trung Quốc vốn là một dân tộc ổn định và xã hội Trung Quốc từ xưa vốn là sự tập hợp gia tộc, gia trang mà thành. Do đó họ đặc biệt chú trọng đến nơi ăn chôn ở và cả nơi chôn cất người chết. Cho nên âm trạch và dương trạch phong thủy đều được coi trọng và bảo tồn theo truyền thông. Sự hưng vượng hai lụn bại của một gia tộc hên quan rất lốn đến việc xây nhà và chôn cất.