Tướng trạch

Địa lý toàn thư

Muốn biết tai họa có tói với một nhà nào đó hay không, hãy xem cửa cổng của phòng ốc nhà có đôi diện với cửa bếp và Thiên tỉnh thế nào. Phải quan sát ao hồ, khe lạch và dòng nước chảy thế nào. Nếu có thấy hòn đá nằm chắn ngay dòng nước, thì chủ nhà có đau khổ trong nội tâm. Trước nhà có cầu nhỏ và nhà nhỏ hình dạng hung ác thì xấu. Nếu dòng chảy hai mé trái phải bao bọc như hình chữ nhân thì nhà ấy chắc giàu tiền của. Nếu thân cây CÔI tre trúc bao quanh nơi ở thì gia nghiệp hưng vượng. Dòng chạy nhỏ chảy bên mé trái, sẽ không bao giờ có tai họa. Nếu chảy từ bên mé phải thì dễ có chuyện tranh giành. Trong nhà hoa đào kết quả, nữ nhân dâm loạn, Nam nhân làm bạn họa gia phong. Chuồng gà không được mỏ ra phía cổng, tiếng gà kêu như tiếng khóc, dễ bị thị phi và con trẻ gặp tai ương.
Trưốc cửa có cây lễu, cành uốn cong hướng vào nhà thì tiền tài dồn đến. Nếu trên cây ứa chảy chất lỏng màu vàng nhà bị thị phi, bệnh tật. Trước cửa có hầm hố, tiền tài đội nón ra đi.
Có đường đâm thẳng vào cổng thì nhiều tai họa, phiền não. Tuyệt đối không để nhà xí trước cổng, kẻo có họa hình ngục.
Trước cửa có năm, ba đông đất, thì Nam nữ tham dục, bại hoại gia phong. Gò đất trước nhà như ngôi mộ, thì gia cảnh ly tán. Có giếng nưốc trước cửa, thì dâu con tư thông với người bạn. Trước nhà có cầu, con đầu lòng sẽ chết. Nếu trưóc cửa có đường uôn lượn như rắn bò, thì tiền của đổ vào nhà. Dòng chảy trước cửa thong thả uốn lượn nhà sẽ phú quý.
■ Hoạch thạch công tướng trạch
Nếu Thanh Long cư ở đầu nhà, gia đình sẽ có nhiều ưu sầu, vợ chồng ly tán, tôi tớ bỏ đi. Khốc tình xung phạm Sát tinh, chủ tai họa liên miên, sản nghiệp lụn bại.
Nửa bên Bạch Hổ khô héo, nhà có quả phụ. Thái tuế Thổ không hòa thuận, tiền tài mất hết, Nam nữ không thọ.
Châu Tước cuối đầu, gia cư nhiều bất lợi. Khẩu thiệt thị phi. Tôi tớ bỏ đi, cha con bất hòa có tai nạn đổ máu.
Huyền Vũ có đuôi, Nam nữ đấu ngỗ ngược bất hiếu, gia đạo suy bại, tai họa hên miên. Chuyên ra cửa quan không bao giò hết, lụt sút chết sạch.
ở đây, trong ca quyết có nói Thanh Long, là ước chỉ tại góc Đông Nam của nhà có phòng nhỏ, chủ người nhà đa tài vì không rõ điểm.
■ Trạch đệ phong thủy
Phàm nhà ở của người ta, bên trái có lưu thủy gọi là Thanh Long, bên phải có đường lón gọi là Bạch Hổ, đằng trước có ao hồ gọi là Châu Tước, đằng sau có gò đống, gọi là Huyền Vũ. Đó là địa thế tôn quý nhất.
Địa thế mé Đông cao, mé Tây thấp, thì sinh khí sẽ giáng lạc tại nền nhà. Mé Tây cao, mé Đông thấp, thì không giàu không quý. Mé trưóc cao, mé sau thấp, chủ có cô nhi, quả phụ, lụn bại. Mé trước thấp, mé sau cao, chủ nhà có nhiều bò ngựa.
Địa thế nhà ỏ bằng phẳng, gọi là Lương Thổ (đất nước Lương), trước thấp sau cao, gọi là Tấn Thổ (đất Tấn) hai địa thế này đều cát lợi. Mé Đông cao, mé Tây thấp, gọi là Lỗ Thổ (đất lỗ) cư trú ỗ đây đại phú đại quý, thường sinh ngưòi hiền. Trước cao, sau thấp, là Tế Thổ (đất Tế), ỏ đây hung hiểm. Bốn phía cao ỗ giữa thấp, gọi là Vệ Thổ (đất Vệ), ở đây trước giàu sau nghèo.
Phía Đông nhà có thủy lưu chảy ra đến sông biển là cát lợi, có đường lớn thì bần cùng, phía Bắc có đường lón là hung hiểm, phía Nam có đường lốn thì đại phú đại quý.
Nhà ô gần cung điện, thì tăng tuổi thọ, bình an, sung túc.
Không nên ỏ gần nơi thờ cúng (nhà thờ, chùa chiền, đền miếu), phần mộ, quân doanh, bãi chiến trường xưa. Không ở nơi cây cỏ khô cằn, Không ỏ cửa thành, không nên ở nơi đốì diện với nhà lao…
Về địa thế xung quanh nhà, nếu Mẹo Dậu khuyết hãm thì khỏi lo, nếu Tý Ngọ khuyết hãm thì hung hiểm; Nam Bắc dài, Đông Tây hẹp thì cát lợi. Đông Tây rộng, Nam Bắc dài thì tiền hung hậu cát.
Nhà ở địa thế ẩm ướt thì tốt hơn ở nơi khô cạn. Làm nhà kỵ làm cổng và xây tường vây trước, sợ khó hoàn tất. Phàm cánh cổng và tường vây nên lớn nhỏ như nhau, nếu cánh trái lớn chủ nhà thay đổi vợ, cánh phải lớn chủ nhà có cô nhi quả phụ.
Cửa lớn có mười trụ, cửa nhỏ có sáu trụ, sẽ rất tổn thọ.
Giao lộ kẹp cổng lớn, nhà có nhiều người tử vong. Gần cổng có giếng nước, hung hiểm. Cửa kho đôi diện với cổng, gia nghiệp lục bại. Trước cổng có liễu rũ, bất lợi. Trước cổng kỵ có hai cái ao, là chữ khốc (khóc).
■ Phụ thấu địa long quyết
Hành Long ngàn chi vạn mạch là: do Kiến Khôn tạo hóa mà thành, có cát hung khác biệt. Phàm thủy xốì thẳng từ phương chính Nam, chủ gia đình gặp tai họa, bị sung quân. Thủy xối thẳng vào phía sau nhà, sẽ có ôn dịch, người cũng dâm đãng thông gian, nam cô độc, nữ quả phụ. Phía Tây có thủy xối thẳng vào hông nhà, gia nghiệp lụn bại. Phía Đông có thủy xôi thẳng vào sườn nhà, cũng chủ về tai họa (hình ngục, thụ thương, nghèo khổ). Thủy chảy thẳng vào cổng, mang theo nhiều bệnh tật
Một thôn làng, hai phía Đông Tây có dòng sông, thì dân làng tứ tán: Chỉ tốt cho nhà thứ nhất và nhà thứ năm. Nếu hai phía Đông Bắc có dòng sông, thì dân làng nghèo khổ, đi làm thợ quê người, chỉ có nhà thứ hai, nhà thứ chín, thứ mười ba khá giả. Làng ở giữa xung quanh có thủy bao học quanh co, gặp nghiệp sẽ phát tài mau lẹ, vinh quang phú quý, có người làm đại quan.
Một ngôi mộ chĩa thẳng vào cổng, trong nhà sinh bệnh tật, lo buồn triền miền. Hai bên nhà có mộ phần, cũng hung hiểm, nhưng nếu có thủy phân cách thì không đáng ngại. Phương khôn có Hạ Lưu chảy thẳng sang phương Tốn, người ở nơi này thuộc loại bất lương, rắp tâm giết nữ, bị chết trong ngực.
Quan sát một làng, xã thấy cây cỏ khô héo.
■ An trạch sảnh đường
Dưối đây là một nội dung cơ bản của cuốn sách cổ nhan đề “An trạch kinh”.
Thiên đỉnh (sân) trưóc sảnh phải sâu và ẩn, thì ruộng vưòn và lục súc mỗi năm thêm tăng tiến. Hai thưóc bảy tấc chín hợp cho sự phát đạt của lương gia. Điền trang có 15 bậc thềm, thì tiền tài sẽ tích lũy ngày một nhiều. Không đem các loại hoa trồng trong đình viện (sân nhà), sợ rằng nuôi con gái bất lương, ngấm ngầm phá thai.
Buồng vệ sinh không được đốì diện vói sảnh đường, kẻo nữ nhân dâm loạn đa tình. Cửa đại sảnh đốì diện với tiểu sảnh, cũng vậy. Hậu thất không đối diện vói quỷ sơn, kẻo phạm tội hình. Quỷ thủy bỗng nhiên xốì vào cổng chính, bệnh ôn dịch sẽ tới hàng năm.
Phóng thủy (đặt thủy) nếu chảy về hướng Huyền Vũ, thì gia sản tăng tiến. Làm nhà kho đúng hướng Bạch Hổ thì thu hoạch cao, hướng Thanh Long cũng vậy. Thái âm thấy chảy về hướng Huyền Vũ, thì quỷ thần hỗ trợ, khỏi cần lo lắng.