Tứ linh, tứ trụ (huyền vũ, thanh long, bạch hổ, châu tước)

Địa lý toàn thư

Theo thuật phong thủy thì luôn luôn có bốn linh hồn của bốn con vật (tứ linh) vây quanh ngôi nhà của mình. Khi đứng ở cửa trước ngôi nhà, quay mặt ra ngoài thì bên phải là chỗ của con Bạch Hổ luôn lảng vảng, phía bên trái nhà là nơi túc trực của Thanh Long phía sau nhà là lãnh địa của con Hắc Qui (rùa đen) và phía trước nhà là vị trí án ngữ của con Châu Tước (Chim Phượng đỏ). Một ngôi nhà nếu xây giữa một khoảng đất rộng, vị thế đúng của nó phải là ở ngay chính giữa khoảng đất rộng đó, như vậy gọi là thế bằng, đạt được sự âm Dương hòa hợp. Đó là hợp Phong Thủy.
Bên Đông nhà ờ có đồng cốt ở là xấu.
Bên Tây nhà ở có đồng cối ở là tốt.
Chày côĩ giá gạo ở phía Đông nhà ở thì nghịch.
Chày cối ở phía Tây nhà ở thì tốt.
Chày cối ở phía Nam nhà ở thì xấu.
Chày côĩ ở phía Bắc nhà ở thì hay bị trộm cướp.
Thành hoàng ở phía Nam nhà ở con cháu ngu si thiếu thốn.
Thành hoàng ở phía Đông nhà ở thì bệnh tật.

Thành hoàng ở phm Tây nhà ở thì hay bị hỏa hoan.
Thanh hoàng ở phm Bắc nhà ở thì tốt.
Làm nhà ỏ cùng hưóng thì tổn hại trâu, dê.
Thanh Long tức là ở bên trái có giếng chắn ngang thì con cháu hay bị hại vì lòi nói.
Bạch Hổ tức là bên phải có giếng chắn ngang thì tổn hại trâu dê mà người vợ mang bệnh tật.
Phía trưốc nhà có Châu Tước có giếng chắn ngang sẽ tán tài hay khóc lóc.
Nền nhà ở không nên làm cao quá, những ao hồ rãnh không nên đào sâu quá nếu không kiêng tất sinh bệnh tật hay góa bụa, tuyệt tự, chết non trôn chạy.
Cửa cần phải mỏ, nước cần phải phóng ra, nếu thấy ở phương Kiền, Khôn, Cấn, Tốn, Dần, Thân, Kỷ, Hợi có núi vuông hoặc tròn trịnh xinh tươi thì họ khảo khang ninh phú quý lâu dài không dứt.
Ví dụ: như năm Tý không mở cửa bên Bắc hoặc phóng nước ở phía Bắc thì năm Ngọ phải chịu.
Ầm phần nước phá đầu non,
Cháu con nuôi nấng, nhỏ còn được nguyên….
Thiên tâm nước phá liên miên.
Dưỡng sinh vất vả tốn tiền đắng cay
Nước châu nghịch thủy rất hay,
Giàu sang thẳng cánh cò bay ruộng nhà,
Dương cơ chịu khó trời xa
Thế nên phải biết để mà lo toan.
Bạch Hổ có nước chảy là con gái góa bụa.
Thanh Long có nưóc chảy dài thẳng thì ngưòi con trai bị quan quả.
Thanh Long là địa vị của người trưởng nam.
Bạch Hổ là địa vị của người con trai thứ hai, cho nên  bị trướng nước hại thì cùng như nhau.
Châu Tước là địa vị của ngưòi con út, thì kiêng kỵ ngã ba đưòng.
Huyền Vũ cũng là địa vị của người trưỏng nam.
Bạch Hổ có núi hình như mây bay thì người con gái có tính dâm.
Thanh Long có nước chảy ngược về thì người con trai đỗ đạt sớm.
Bạch Hổ có nước chảy ngược về thì ruộng đất ngày một tăng thêm. Mạch ngắn ấy là sinh mạch nếu dài quá là mạch chết. Mạch tụ lại ấy là sinh mạch tự di ấy là mạch chết.
Có Thanh Long mà không có Bạch Hổ là tốt. Có Bạch Hổ mà không có Thanh Long thì là không sao, là chẳng xấu.
Thần từ Phật miếu thì nên ỏ vào khoảng thủy khẩu. Còn như thập tự, tam kỳ, tứ kỳ, cửu long, thì nên làm đình chợ để cho người ta hội họp thì cũng tốt…