Trên là Hà Đồ, dưới là Lạc Thư

Địa lý toàn thư

Muốn rõ chúng ta hãy nghiên cứu hình Hà Đồ và Lạc Thư sau đây:
Hà Đồ: Những chấm đen là sức mạnh của Âm, những vòng trắng là sức mạnh của Dương. Âm Dương phối hợp với sáu đen là Thủy, Thủy là nước, có tính chảy xuống dưới, cho nên 1 trắng với 6 đen là ở dưới.
Hai đen với bảy trắng biến thành Hỏa. Hỏa là Lửa, lửa có tính vươn lên trên vì thế nên số 2 đen với số 7 trắng phải ở trên.
Ba trắng với tám đen là Mộc. Mộc là cây, cây có tính ngang thuộc phương Đông, cho nên ở bên trái.

Trên là Hà Đồ, dưới là Lạc Thư 1

Trên là Hà Đồ, dưới là Lạc Thư 1

Bốn đen với chín trắng là Kim. Kim có tính rắn chắc thu liễn thuộc về hướng Tây, cho nên ở bên phải.
Năm trắng (ỏ giữa) cộng với năm đen ỏ trên và năm đen ỏ dưói là mười. Mười là Thổ. Thổ là đất chở che sánh sản muôn loài vạn vật, cho nên Thổ phải số 15 là sô’ vẹn toàn, ở trung tưống.
Lạc Thư: ỏ Hà Đồ sô’ lẻ trắng với sô’ chẵn đen, phôi hợp nhau. Ở Ly Thư sô’ chẵn đen với sô’ chẵn đen, sô’ lẻ trắng với sô’ lẻ trắng cùng nhau phối hợp. Trừ sô’ 5 ở
trung ương, nếu cộng hai số’ đối chọi nhau ở 8 góc, sẽ thấy tất cả đều là 10.
Sô’ 5 ở giữa là Thổ (Đất). Đất đi sô’ 9 đạp sô’ 1. Chín với 1 là 10, bên trái 3, bên phải 7, 3 với 7 là 10. Sô’ 2 vói sô’ 4 làm hai vai. Sô’ 6 với sô’ 8 làm hai chân. Vì hai vai với hai chân không thể lìa nhau cho nên 2 cộng vói 8 là 10, và 4 cộng với 6 cũng 10.
Hà Đồ là tượng trưng vạn vật lúc Âm Dương mới phối hợp. Lạc Thư tượng trưng vạn vật thành hình.
Hà Đồ là Tiên Thiên, lúc trời đất mói phân biệt, loài người và các loài khác chưa thành hình, chỉ có Thần là sức mạnh vô hình làm chủ cõi âm dương mới phân ra. Lạc Thư là Hậu Thiên đã có người có quỷ, có muôn loài vạn vật.
* HÀ ĐỒ NGỦ TRUNG số
Tại sao làm nhà người ta cử những năm tuổi nhập cung trung là cung giữa?
“Kim Lâu bàn khỏi tại Khôn Cung, thường phi ngũ nhập tại cung trung”.
Cung trung là cung giữa thuộc con số 5, số 5 là tượng trưng cho trời đất nên bất thường nhơn phải trọng kính. Ở Âu Mỹ người ta cử con sô’ 13 và hệ trọng nhất là ngày thứ 6 (13) vì Chúa chết vào ngày thứ 6, có 12 vị Tông Đồ. Ngày mùng 5, ngày 14, 1 với 4 là 5; 23, 2 vói 3 là 5, cũng là cung trung. Trời 3 đất 2 gọi là Tam Thiên Lưỡng Địa (tam cường). Hà đồ lấy sô’ sanh làm chủ, cho nên phải đặt con sô’ 5 ở giữa (cung trung).
Con SỐ Hà ĐỒ

Trên là Hà Đồ, dưới là Lạc Thư 1

Con số trung tâm của Hà Đồ
Tứ hải tam sơn hội bát thiên. (15)
Cữu long ngủ hổ độc nhất thiên. (15)
Nhị Vương thất tướng phò lục quốc. (15)
Cộng xiên hay là ngang dọc cũng ra số 15, và lúc nào con số 5 cũng ở chánh giữa như đã giải ỏ trên. Cho nên tánh về Kim Lâu thì hễ 5 là cung trung, thì phải hơn, nhưng từ xưa nay đã quen gọi ngũ thập nhập cung trung.
Như trên đã nói con số cung trung là 5 tượng trưng cho Trời, Đất rất quan trọng, cho nên bài thơ cộng đủ 15 thì vua tiên và tướng, sơn hà cũng ở vòng ngoài, con số 5 chính giữa. Vì thế mà cứ 5, 14, 23 cũng có lý trọng ánh trời đất chó không phải dị đoan phi lý.