Tầm quan trọng của hành lang đối với ngôi nhà

Địa lý toàn thư

HÀNH LANG

Còn gọi là ban công phần sàn làm nhô ra khỏi mặt tiền để ngắm cảnh quan sát. Thông thường ban công nhìn ra phố, nhìn ra vườn từ các phòng như phòng ngủ, phòng sinh hoạt hoặc có thể phòng khách trên gác, đầu của đầu mối giao thông đi lại trong nhà.
Thuật Phong Thủy coi hành lang như tay chân của nhà. Không có chân tay không làm gì được. Hành lang có nhiều quy cách không được ngộ sát, không được thiếu hành lang không được xa tường. Có hậu lang (hoành lang sau) tất phải có hành lang trước hành lang hai bên phải dài và rộng bằng nhau.
Nếu trong nhà có nhiều ngăn, chỗ nào gặp sát khí thì mở một phòng lớn cho tiết đi. Trong căn nhà có 2-3 ngăn thì không thể có hành lang Xà lang của mái hiên trước, chỗ nưốc phải cao hơn xà ngang của mái hiên sau một vài tấc mới hợp cách, mói giàu có lâu dài. Hành lang nên làm theo Kiểu chữ nhân, kiểu chữ Thủy nếu trước sau không hiên và cột thêm như vẻ quay lưng ra ngoài, ngưòi trong nhà bất hòa, tôi tó người ngoài nên cột thêm của hiên sau phải thấp hơn hiên trên trước 5-6 hoặc 8-9 tấc. Nhưng mái nhà ở đầu hiên bên dưới không cao hơn mà hiên đầu trên được lưu thông. Nếu bế tắc thì đình tài đều hao tán, nhà cửa sẽ bán cho người khác. Nếu người sau mua mà không sữa chửa lại thì cũng sẽ bán nữa. Vì mái nhà dưới không mở ra không tụ tài được. Sau đây là những lời bàn về sự tốt xấu về hành lang của những học giả danh tiếng.
Nhà lón không có hành lang thì mất của, ly hương, mất chức. Hành lang đứng rời xa tường căn nhà, ruộng nương bị bán mất, thương tổn thân nhân. Có hành lang trưóc mà không có hành lang sau, suốt đòi ăn chơi hết của cái. Hành lang bên dài bên ngắn sẽ bị thưa kiện, hỗn loạn. Một bên có hành lang một bên không sẽ tổn hại các con nhỏ, căn nhà không có chái tức như quan tài, sẽ tán tài, cha con không hòa thuận. Hai hành lang như co ngắn lại nắm tay, trong nhà thường có người chết. Hành lang một bên rộng và có đắp tường bên ngoài, thì một phòng sẽ không con. Xối nước từ hành lang hướng vào nhà thì các người giúp việc tận tâm, tận lực.

* SẢNH ĐƯỜNG
Chính sảnh là ngôi nhà chính làm chủ của các căn nhà nhỏ phụ thuộc rất quan hệ đến sự tốt xấu của mọi người trong căn nhà ấy. Xây cất đúng cách thức như hình chữ Kim kiểu Thủy sẽ được nhiều phước lành. Muôn cất nhà chữ Kim kiểu Thủy thì trước hết đặt địa bàn để quy định nền. Nếu nhà cũ sửa sang lại cần phải dùng thước đo để biết nền sâu, cạn, rộng, hẹp thế nào! Chiều cao của mái nhà phải tương xứng vói chiều sâu của căn nhà theo tỷ lệ 1/3.
Ví dụ: căn nhà sân cao một trượng thì mái nhà cao 3 thước 3 tấc. Nhà sâu thêm một thước thì mái nhà thêm 3 tấc 3 phân. Như nhà sâu một trượng 4 thưốc 8 tấc thì nên tính là một trượng 1 thưóc (lẻ 2, 3, 4, 5 phân thì bỏ đi lẻ 6, 7, 8, 9 phân thì tính là một tấc) và mái cao 1 thước 9 tấc 5 phân. Nếu sâu 1 trượng 4 thước 8 tấc thì mái cao 4 thước 9 tấc, cột hiên cao 9 thước 9 tấc, cột giữa cao một trượng 4 thước 8 tấc. Đó là công thức tính một tòa nhà chính sảnh, nếu muốn làm lớn ra hay rút nhỏ lại thì cũng theo tỷ lệ 1/3 mà tính ra. Nếu trường hợp là căn (gian) ở giữa nhà chính sảnh thì hiên sau có thể kéo dài thêm ra lối hai thước gọi là tọa thể, chủ phước trạch lâu dài.
Sau đây là bản sơ đồ một toà (ngôi) chính sảnh Thủy thức của nhà hình chữ Kim.
Kim tự thủy thức

Tầm quan trọng của hành lang đối với ngôi nhà 1

Căn nhà chính này sâu 1 trượng 3 thước 8 tấc, ngang rộng 1 trượng 3 thước 8 tấc. Tường hiên trước, sau cao thước mái cao 4 thước 8 tấc. Tổng cộng cao một trượng 2 thước 8 tấc, hợp với nhà hình Kim Thủy thức (6 không một không ngang rộng 2 thước 3 tấc chẵn) cột giữa cao một trượng 2 thước 8 tấc chẵn (kể cả chôn khuất đi là 1 trượng 3 thước tấc) cột thứ nhì cao 1 trượng 1 thước 2 tấc chẵn (kể cả chỗ chôn khuất đi là 1 trượng 1 thước 8 tấc) cột thứ 3 cao 8 thước 6 tấc chẵn (kể cả chỗ chôn khuất là trượng 2 tấc).