Bát quái biểu tượng

– Lão âm là hai khí Âm đã trưởng thành được gọi là Thái Am nghĩa là khí Am sắp sửa bị suy tàn và biến đi.– Thiếu Âm là khí Âm còn non sắp sửa trưởng thành để trở thành khí Thái Âm.– Lão Dương là khí Dương đã trở thành, được gọi là […]

Continue Reading

Quan hệ giữa nhà và nhà

1. CÂY CỐI CHUNG QUANH NHÀCây cối rất có ảnh hưởng đến đòi sốíng của con người. Thuật Phong thuỷ có hẳn một hệ thống quan điểm hoàn chỉnh cho rằng: các tiệm hàng trong thành không câu nệ lắm. Nhà ỏ nông thôn thì cây cối như cái áo khoác ngoài che thân. Vùng […]

Continue Reading