phan cung diem huong 53c88877c61a0 - Phân cung điểm hướng

Phân cung điểm hướng

Muốn phân cung điểm hưóng cho các chỗ cửa; phòng, bếp phải dùng một cái la bàn có cây kim linh động ở giữa. Cây kim này được chế tạo bằng nhiều hình thức. Đại khái như cây kim có cái chuôi (cái cán) thì chuôi nó luôn luôn chỉ vào chính giữa hướng Bắc […]

Continue Reading

Cửu tinh

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 500 triệu■ Cửu tinh cát hung Phục vị, Thiên Y, phưóc khí dồi dào. Diên Niên, sinh Khí, vô cùng cát lợi, Ngũ Quỷ, Liêm Trinh, hung khí đến liền. Thủy tinh Văn Khúc, khó bề hưng vượng. Tuyệt mạng là sao gây nhiều tai […]

Continue Reading

Ba cát tinh đắc vị

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh* BA CÁT TINH ĐẮC VỊ Sao Tham Lang, Mộc, cư ở phương Bắc Thủy, Mộc Thủy đắc vị chủ có 5 con trai, 10 cháu trai, đều tuấn tú, vinh hiển lâu dài. Nếu đến phương đông Chấn, Tôn, hai Mộc thành rừng, […]

Continue Reading