Quan hệ phương hướng đối với con người

Địa lý toàn thư

Hà đồ và Lạc thư quan trọng ở phương hướng. Vị trí các quẻ dù có thay đổi, những phương chính Đông Tâỵ vẫn như nhau, nghĩa là Âm Dương không thay đổi. ớ tiên thiên quẻ Ly thuộc Dương, qua hậu thiên quẻ Chấn thay vào cũng thuộc Dương, ở tiên thiên quẻ Kiền thuộc Dương, qua hậu thiên quẻ Ly thay vào cũng thuộc Dương, ở tiên thiên quẻ Khảm thuộc Âm, qua hậu thiên quẻ Đoài thay vào cũng thuộc Âm.
Dòng từ khí của trái đất thuộc về khí tiên thiên vô hình nên thân thể của con người đốì với nó rất quan hệ. Đường ngang Đông Tây, tức là vòng xích đạo chia trái đất làm hai phần đồng nhau có hai khối Âm Dương khác nhau. Đường ngang (vĩ) thuộc về không gian mà phương hướng thuộc về không gian cho nên phải lây đường xích đạo làm trục chánh. Như vậy ta thấy phía Đông thuộc Dương, phía Tây thuộc Âm, phía Nam thuộc Dương.
Trái đất xoay chung quanh mặt trời phân chia ngày đêm theo trục Bắc Nam, bên Đông thuộc về ngày, bên Tây thuộc về đêm, tức là một bên thuộc về Âm một bên thuộc về Dương.

Con người sống trên hoàn vũ, đầu đội tròi chân đạp đất, hô tiếp thiên căn, hấp tiếp địa mạch luôn luôn thộ khí Âm Dương mà tồn tại, không nên không thuận theo Âm Dương mà sống cho đừng lỗi nhịp.
Theo nguyên lý âm Dương, thì Âm cùng Âm không thu hút nhau, Dương cùng Dương cũng không thu hút nhau, chỉ có Âm Dương, Dương Âm mới thu hút nhau mà thôi.
(Đường xích đạo chia trái đất thành hai khối bằng nhau: khối Bắc thuộc Âm điện, khối Nam thuộc Dương điện. Thân thể con ngưòi cũng phân làm lưỡng cực: Phía lưng thuộc Âm, phía mặt thuộc Dương; thân thể chân tay bên mặt thuộc Dương, bên trái thuộc Âm. Âm gặp âm, Dương gặp Dương không bao giò thu hút nhau; lại xua đẩy ra. Chỉ Âm Dương, Dương gặp Âm mới thu hút nhau
mà thôi. Âm Dương có gặp nhau thì mới gây được cảm giác dễ chịu, êm ái. Trái lại Âm gặp Âm, Dương gặp Dương thì có sự khích động và khó chịu. Bởi vậy, khi nằm ngủ, cần nằm nghiêng bền mặt này nằm sấp, đừng nằm nghiêng bên trái hoặc nằm ngửa).
Là tại sao? Phía Tây mặt thuộc Dương, còn trái đất thuộc Âm:
Dương gặp Âm dễ gây được cám giác dễ chịu.
Trái lại phía tay trái thuộc Âm, trái đất cũng thuộc Âm: Âm gặp Âm gây cảm giác khó chịu.
Nằm ngửa, thì lưng thuộc Âm, lại gặp luồng điện Âm dưói đất xông lên, nên có cảm giác khó chịu. Sách Dịch đã nói ra: “Âm Dương tương ngộ tắc ứng, Âm ngộ Âm,
Dương ngộ Dương bất ứng”.
Xem đồ sau đây, chỉ rõ sự phân chia Âm Dương trong thân thể con người. Trái đất đóng vai trò một khối đá nam châm to lớn, mà thân thể con người là một khối đá nam châm nhỏ.

Tóm lại, muôn được khỏe mạnh, người ta khuyên nên để ý đến phương hưóng trong những cử chỉ đi đứng nằm ngồi, đại khái như:
Khi ngồi nên day mặt về hướng Tây, vì Tây thuộc Âm. Như đã thấy trước đây thân trước con người thuộc Dương, gặp hướng Âm, thấy dễ chịu, nhẹ nhàng. Lại
nữa, phía sau lưng thuộc Âm, hướng Đông thuộc Dương, đó là hợp hướng. Lại còn hợp với cả hướng Bắc và hướng Nam nữa; Bắc thuộc Âm nên hợp với phía tay phải thuộc Dương còn Nam thuộc Âm nên hợp với phía tay trái của nhân thân. Ngồi hay đứng mà mặt day hướng Tây là tư thế hay nhất. Bất đắc dĩ thì ngồi day hướng Bắc, nhưng vói tư thế này mình được hưởng phân nên phần lợi của tư thế day mặt qua hướng Tây, như đã thấy trước đây.
Khi nằm tư thế hay nhất là đầu phải hướng về Bắc, chân về hướng Nam. Là vì đầu thuộc Dương gặp Bắc là Dương gặp Âm. Chân thuộc Âm mà hướng về Nam là Âm gặp Dương. Thân phía trái thuộc Âm mà hướng về phía Đông thuộc Dương là Âm gặp Dương; còn phía tay mặt thuộc Dương mà hướng về Tây thuộc Âm là Dương gặp Âm. Nhưng có điều chưa được hoàn toàn nhất là nằm nghiêng bên mặt, mặt hướng về Tây, đầu hướng về Bắc là tuyệt nhất. Có lẽ vì những lý do trên mà nhà Phật nằm, đầu hướng về Bắc, mặt day hướng Tây, còn nhà Đạo, trong phép ngoa thiền” (thiền định nằm) cũng khuyên nằm nghiêng bên mặt, đầu hướng về Bắc.
Sự quan trọng của phương hưóng nêu lên ở Hà Đồ Lạc thư đã được khoa học ngày nay chứng minh xác thật. Như vậy, đầu nằm hướng về Tây và hướng Bắc lợi hơn đầu nằm hướng về hướng Đông, nhất là hướng Nam. Đầu về hưóng Nam, sẽ hồng huyết cầu thua số hồng huyết cầu đầu nằm về hướng Tây có đến hàng triệu.
Có đến 3 ngàn 6 trăm năm, người Trung Hoa đã biết rõ ảnh hưỏng của từ khí địa cầu, của các luồng sóng điện chung quanh trái đất đôi vối cơ thể con người trước Tây phương.
Theo thuật phong thủy, sự nằm ngủ của con người cũng rất quan tâm, khi ngủ nên nằm nghiêng tốt hơn nằm ngửa mặt nhìn trời. Tùy theo bổn mạng của chủ nhà, nên nằm nghiêng về một hướng đã định sẵn như.
– Người mạng Kiền nằm ngủ xoay thân mình về mặt nghiêng về hướng Tây Bắc rất tốt.
– Ngưòi mạng Khảm nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng về hướng Chánh Bắc rất tốt.
– Người mạng Cấn nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng vế hướng Đông Bắc rất tốt.
 – Người mạng Chấn nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng về hướng Chánh Đông rất tốt.
– Người mạng Tôn nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng về hướng Đông Nam rất tốt.
– Ngưòi mạng Ly nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng về hướng Chánh Nam rất tốt.
– Người mạng Khôn nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng về hướng Tây Nam rất tốt.
– Người mạng Đoài nằm ngủ xoay thân mình và mặt nghiêng về hướng Chánh Tây rất tốt.