Quan hệ giữa nhà và nhà

Địa lý toàn thư

1. CÂY CỐI CHUNG QUANH NHÀ
Cây cối rất có ảnh hưởng đến đòi sốíng của con người. Thuật Phong thuỷ có hẳn một hệ thống quan điểm hoàn chỉnh cho rằng: các tiệm hàng trong thành không câu nệ lắm. Nhà ỏ nông thôn thì cây cối như cái áo khoác ngoài che thân. Vùng sơn cưốc cây CÔI tác dụng che khí lạnh. Vùng dân dã, nếu cây cối tốt tươi nhà sẽ thịnh, cây côì lụn bại nhà tất bại theo. Cây cỏ xanh tươi, sinh khí thịnh vượng, sẽ che chở địa mạch. Chẳng hạn phía đông trồng đào dương, Bắc Nam trồng mai táo, phía Tây trồng dành dành, du, phía Bắc trồng hạnh, mận thì đại cát đại lợi. Còn nếu phía đông trồng hạnh, Tây đào, Bắc táo Nam mận, coi như không hợp, nên gọi là tà dâm.
Các nhà phong thủy còn đặt nhiều câu vè như: dáng cây uôn lượn vẻ thanh nhàn là hưởng phước. Trước cửa đào hạnh, ham tửu sắc. Độc thụ đương môn, mẹ góa con côi. Môn tiền song thụ, người và gia súc đều bất lợi. Trúc mọc bao quanh, quanh năm đầy đủ. Đại thọ cổ quái, khí thông danh bại. Tạ thụ hữu vô lành ít dữ nhiều. Hữu thụ hồng hoa, yểu điệu khuynh gia. Cây khô chính cửa, sẽ có hỏa tai. Cây khô trên đỉnh mái, tất có quả phụ. Đại thọ sát cửa, vô nữ thiếu nam. Trước cửa có hòe, vinh hoa phú quý .

Quan hệ giữa nhà và nhà 1

2. NHÀ Ở VÀ NƯỚC
Nước xung quanh nhà gồm nhiều loại, Thuật Phong thủy cho rằng, chúng ta đều ảnh hưởng đến lành dữ của con người. Chẳng hạn nưốc thanh tú chảy ngang phía trước, chủ nhân thanh nhàn vui vẻ. Nước thanh tú chiếu vào cửa, chủ nhà phát tài. Thủy cận ly tán. Ngoài ra rãnh nưóc, hồ nước, giếng nước cũng đều có sự cấm kỵ.
Công nước là công ngầm chảy từ nhà ra, nên đi ngầm chớ để lộ. Đào cống thoát nước phải thuận địa thế theo tý vị mà chảy ngoằn ngoèo thì khí bất lưu tán. Nếu chảy thẳng phía trưóc tất tài bất tụ. Khai môn phóng thủy, tất bất tụ tài. Nưóc ỏ hai bên, phú quý lâu dài.
Ao hồ là nơi chứa nưốc thải của nhà. Thuật Phong Thủy cho rằng, phàm hồ hình vuông, hưng thịnh may mắn. Hồ hình nồi úp, phú quý vô lường. Nhà to hồ nhỏ, tài sản lưu tán. Trước cửa là hồ to, nhân thọ bất thường. Sau nhà hồ to, thiên nhiên thương vong…
Giếng vùng để lấy nước, đào giếng phải chọn hướng đẹp. Hướng lành đào giếng sẽ sinh con thông minh. Phàm trên vị từ thiên can là lành, trên vị trí địa chi là dữ.
Trước nhà có hồ hình bán nguyệt, tròn ở phía trước có thể phát tài (cũng có sách lại nói, trước nhà có hồ bán nguyệt, phần lõm ở ngoài, tròn ở trong, nhà thịnh vượng.
Hồ trưốc nhà, góc nhọn chiếu vào cửa dễ sinh bệnh.
3. QUAN HỆ GIỮA NHÀ VÀ NHÀ
Các nhà cùng dãy nên cao thấp như nhau, nếu không nhà cao sẽ ép nhà thấp. Phòng bên trái có thể cao hơn phòng bên phải, chớ có ngược lại. Vì theo tập tục: tả thanh long, hữu bạch hổ, thà để thanh Long cao vạn trượng chứ không để bạch Hổ ngẩng đầu. Trong cùng một chỗ, cho dù tự mình xây phòng, phòng phụ không được cao hơn phòng chính, phòng trước không được cao hơn phòng sau.
Thuật Phong thủy cho rằng, phía trước nhà không nên có nhà cũ nát vô chủ (điều này dễ lý giải). Cửa chính của nhà ở không được chiếu thẳng vào góc nhà người khác, như vậy sẽ không may. Góc tường bao quanh nhà người khác cũng không được chiếu thẳng vào cửa chính nhà ỏ. Nếu góc chiếu bên trái, bất lợi cho Nam giới, góc chiếu bên phải, bất lợi cho con gái.