Phong thủy nhà phố

Địa lý toàn thư

Thuật Phong Thủy ở miền sơn cốc tốt nhất, là ở giữa chỗ có khai cơ lại đột lên, tức là dương đột, mà đặt nền nhà ở bên gần thủy, sẽ được phát phú tài. Nếu ỏ chỗ cuối cùng phố xá, như đằng cuối đuôi thì ỏ không được yên. khó tiến. Nhà ỏ hình chữ nhất, theo hàng như con mộc tính dài, thì nên ở phương Đông, nếu phố hình cục vuông bốn mặt hình vuông là thổ tinh, thì nên ở phương bên Nam. Phô” ỏ vòng vây, tròn như hình kim tinh, mà ở giữa chỗ bằng phăng hoặc hơi lõm như cái ao thì rất cường thịnh, nếu tà thiên như hỏa tinh, cong vòng như thủy khúc ôm vào giữa khu phô” thì cũng được vượng tài.
Bô”n phía đều có nhà cao, chỉ có một nhà ở giữa thấp, trước nhà có dư đất hình như ao để (đây nôi) thì ở nhà đó đủ lương thực phong lưu. Chỗ có minh đường quang tĩnh thì ngưòi của đều phồn thịnh, vinh hoa. Nhà ở chỗ thấp mà trước mặt không có khoảng đất trông, sẽ bị thất bại. Mấy điều vừa kể trên, là chỉ chuyển bàn về “chúng cao đột đê” là nhiều cao chỉ có một cái thấp tẹt.
Ở bên sau đều là nhà người ta ở liền một dãy nhà cao, chỉ có một nhà ở đằng trước lại hướng vào ao, nước chảy vòng quanh ra, chữ gọi là “tủng sát cùng mang” nghĩa là bị những cái ao áp sát quá thì nghèo khổ đến cùng, đáng thương.
ở phố’, khu, xóm đều là những nhà nhỏ, ở giữa có kho cao hơn ở xa trông như cái đai gông quanh vùng vào cổ, ở nhà đó sẽ tai bay, họa gửi bất ngờ, khó trốn thoát được.
Lại còn chỗ, ở phía Nam nhiều nhà bày ra một hàng cao vót mà phía Bắc nhà nhỏ hơn, sẽ bị áp sát đến ngay, nếu không có nhà cao nào đôì lại với nhau thì phạm sát nhiều sự kinh khủng.
Lại còn chỗ õ gần nưóc, thì cửa nhà lầu không nên làm quá cao, nếu có 6, 7 lầu liền nhau (tức tiên) thì được tôn nghiêm, nếu đội lên che kín không thấy nưóc thì “y lộc nan tồn” khó giữ được cơm áo.
Nhà cao chìa (thỏ) ngang ra, 2 bên trái phải cao chót vót, đó là hình dạng phạm “hoành yếu sát”. Nhưng nhà ở cả một phương đó sẽ bị chế khắc người, của bị suy hại hao dần hết.

Lại còn một cách, gọi chữ là: “thôn trường sạp môn” nghĩa là: trong khu trưòng của làng, xóm, phố xá ỏ chung lốì ngõ đi lại cứ một khoảng ngắn lại có cánh cửa cổng đóng kín, hẹp lại vừa đủ chuyển chỏ lọt xe cộ đi thôi, hoặc có rừng cây, suối nước bao bọc bên trái, bên phải, thì quyết định là tài lộc đều hưng vượng.
Hai điều nói trên; một điều hưng, một điều bại là chỉ vào toàn cả xóm làng, khu phố’ cũng bị ảnh hưởng.
Những nhà trong phô’, xóm hển nhau, tạo tác như hình chữ công (I) thì căn nhà ở giữa nét ngang, đều bị nét dọc đâm thẳng vào cửa miệng không thể ở yên được. Nhà trong khu xóm làm liền nhau, trông tựa hình như chữ phân nếu ở phía bên trái thì không con, ở phía bên phải thì sinh con ngỗ nghịch. Nhà xóm, phố’ làng liền nhau như hình chữ ất, nhà ở chỗ trong vòng cong ôm vào như cái bụng thì sẽ được giàu có, nếu ỏ đầu chữ ất không tốt, ở cuối chữ ất sẽ bị cô quả, và phòng trộm cướp

Những nhà ở phía trước cao, lấn áp nhà phía sau, thì nhà phía sau đó bị nghèo dần. Nếu có cây ở trưóc cửa, cao hơn lấn áp nhà thấp thòi nhà thấp đó sẽ bị bại. Lại còn cách nhà ở bên trái cao như che ép nhà ỏ bên phải (tức ngã hướng vể bên phải) nhà bên phải sẽ được phát tài. Nhà bên phải cao hơn lấn áp nhà bên trái, nhà bên trái sẽ tốn người hao của.
Lại còn cách: những nhà trong phô’, xóm ỏ chỗ địa thế không đoan chính vuông vắn, đầu bên trong nhỏ hẹp nhọn, đầu bên ngoài rộng. Lúc mới đến ở ban đầu được phát đạt nhưng về sau sẽ bại tuyệt đỉ.
Cái nhà nhỏ nằm ở dưới chân nhà lớn, thì nó ở trong nhà nhỏ khó mà nước đầu lên được, tức bị nghèo hèn, thường hay bị người ta chửi mắng.
Một dãy 6, 7 căn nhà cao lón liền nhau, có một căn thấp nhỏ thì nhà nhỏ sẽ bị tán tài mau chóng. Có hình chữ thập mà đầu chữ thập đôi thẳng vào cửa nhà sẽ bị cô quả.