Phân cung điểm hướng

Địa lý toàn thư

Muốn phân cung điểm hưóng cho các chỗ cửa; phòng, bếp phải dùng một cái la bàn có cây kim linh động ở
giữa. Cây kim này được chế tạo bằng nhiều hình thức. Đại khái như cây kim có cái chuôi (cái cán) thì chuôi nó luôn luôn chỉ vào chính giữa hướng Bắc và mũi nhọn của nó chỉ chính giữa hưóng Nam. Hoặc cây kim có hai đầu bằng nhau thì đầu màu đen chỉ vào chánh giữa hưống Bắc và đầu màu trắng chỉ vào chính giữa hướng Nam. Hoặc cây kim có hai đầu bằng nhau thì đầu có lân tinh (Phosphore) màu xanh chỉ vào chính giữa hưóng Bắc và đầu kia không có lân tinh chỉ vào chính giữa hướng Nam…v.v..la bàn cũng gọi là địa bàn vậy.
Trên mặt vòng tròn la bàn nào cũng có ghi những điểm chính giữa của 8 hướng bằng những chữ tắt như sau; N thế chữ North là hưóng Bắc, s thế chữ South là hướng nam, E thế chữ East là hướng Đông, w thế chữ West là hướng Tây, SE thế chữ South-East là hưóng Đông Nam, NE thế chữ North-East là hướng Đông Bắc, sw thế chữ South-East là hướng Tây Nam, NW thế chữ North-East là hướng Tây Bắc.
Vòng tròn trên mặt la bàn gồm 360° chia đồng cho 8 cung hướng tức mỗi cung hướng được 45°. Vậy trung tâm của mỗi cung hướng là mỗi điểm chính giữa của 45°.
Như muốn phân cung điểm hướng cửa, phòng bếp thì dùng một cái la bàn đặt tại trung tâm của khu có làm cửa làm phòng hay làm bếp. Khu đây là một căn nhà, một ngăn nhà, một cái buồng, một cái sân, một khoản đất có ranh giới,..v..v. Khi đặt cái la bàn đúng tại trung tâm một khu nào rồi thì xoay tròn cái la bàn cho đến khi kim, hay ở ngay đầu kim màu đen, hay ở đầu kim có lân tinh, đó là tùy theo ba loại kim đã đề cập trên. Khi đầu kim này ở ngay chữ N là hướng Bắc. Tức nhiên đầu kim kia chỉ ngay chữ s là hưống Nam. Khi đã phân hướng Nam và hưóng Bắc đúng như vậy thì 6 hướng kia tất
cũng đúng theo vị trí của chúng nó. Chừng đó mối nhẩm theo 8 hướng trên mặt la bàn mà biết cửa, phòng, bếp ỏ nhằm vào cung hướng nào. Phân cung điểm hướng là như vậy.

Phân cung điểm hướng 1

Như muôn lấy thật đúng trung tâm (tức điểm chính giữa) của một khu đất hay một căn nhà chẳng hạn thì nên dùng dây chữ thập. Phải phân đồng 4 bể chu vi sân nhà rồi dùng 2 sợi dây dăng thẳng thành hình chữ thập + mà bốn đầu dầy đều ở tại 4 điểm phân đồng.
Khi đăng xong như vậy rồi thì chỗ hai đường dây gặp nhau giữa căn nhà chính và trung tâm. Hãy đặt la bàn tại trung tâm mà phân cung điểm hướng. Thí dụ: có căn nhà bề ngang 3 thước và bề dài 4 thước thì mình dăng dây chữ thập như hình sau đây:
Bể ngang 3 thưóc thì phân đồng mỗi bên l,50m. Bề dài 4 thước phân đồng thì mỗi bên 2,00m. A là chỗ hai đường dây gặp nhau là trung tâm chu vi của căn nhà. Vậy phải đặt la bàn tại A này mà phân cung điểm hướng.
Sau đây là lược đồ một la bàn đã xây kim chỉ đúng hướng.

Phân cung điểm hướng 1

Phân cung điểm hướng 1

– Trung tâm cung hướng Bắc tại điểm có chữ N thuộc cung Khảm.
– Trung tâm cung hướng Nam tại điểm có chữ s thuộc cung Ly.
– Trung tâm cung hướng Đông tại điểm có chữ E thuộc cung Chấn.
– Trung tâm cung hướng Tây tại điểm có chữ w thuộc cung Đoài.
– Trung tâm cung hưóng Đông Nam tại điểm có chữ SE thuộc cung Tốn.
– Trung tâm cung hướng Đông Bắc tại điểm có chữ NE thuộc cung Cán.
– Trung tâm cung hướng Tây Nam tại điểm có chữ sw thuộc cung Khôn.
– Trung tâm cung hướng Tây Bắc tại điểm có chữ NW thuộc cưng Kiền.
– Ngoài ra còn có một loại la bàn chỉ ghi các chữ tắt mà không có cây kim, rất tiện dụng vì bất cứ đặt nơi đâu, không cần xoay trỏ chi cả mà 8 cung hướng ghi trên mặt la bàn vẫn đúng theo vị trí thực tại trên địa cầu. Nghĩa là vẫn đúng như khi mình sử dụng đúng cái la bàn có kim.
Sau đây là một trạch đồ ở trước nhà có sân có cửa ngõ, tọa lạc tại Khôn hướng Cấn Sơn:
Theo hình trên thì la bàn đặt tại trung tâm cái sân, đã được xoay cho chuôi kim chĩa ngay vào chữ N là hưóng Bắc là đầu kim kia chĩa ngay vào chữ số 8 là hướng Nam. Như vậy 8 hưóng ghi trên mặt la bàn đến đúng theo vị trí của chúng nó. Và nhằm theo đó thì ta thấy cửa ngỏ một đưòng thẳng với chữ w là hướng Tây thuộc mạng cung Đoài.
Cái la bàn đặt tại trung tâm nhà cũng vậy, đã xoay đầu kim lân chĩa ngay chữ N là hưống Bắc và đầu kim không có lân tinh chĩa vào s là hướng Nam. Thì nhằm theo la bàn thì cửa cái ở một đường thẳng với chữ sw là hưóng Tây Nam cung Khôn, thì phòng chủ ỏ một thẳng với NW là hướng Tây Bắc cung Kiền, bếp ở đường thẳng với chữ E là hướng Đông cung Chấn. Tuy bếp tại Chấn đông nhưng hướng bếp lại ngó về Tây nam cung Khôn, vì nếu ta đặt la bàn tại trung tâm khuôn bếp tất miệng lò ngó về Khôn là huớng Tây Nam.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ