Những điều phạm kỵ

Địa lý toàn thư

Rất ít người có thể hiểu hết sự huyền diệu của phép âm dương. Cha dạy con còn khó tường tận, huống hồ là người ngoài. Phải rất thận trọng, không được tùy tiện tiết lộ thiên cơ.
Thanh Long, Bạch Hổ không thể bên thấp bên cao, huyện nhị nhô cao lên hướng gió thì tai họa hên miên, mươi năm sau sẽ chết cả nhà. Phía trước nhà có cây cầu cao, hai bên trái phải ngay ngắn, thì nhà sẽ dư tiền của, phú quý, nhưng nếu chĩa thẳng vào đầu nhà, thì gia sản suy bại, bên cạnh nhà có tiếng nưóc chảy róc rách suốt ngày đêm, thì gia đình lụn bại, thân nhân chết chóc. Kích thước cổng và cửa rộng hay hẹp tùy ta lựa chọn, nhưng phải theo đúng thưóc tấc của cổ nhân, thì mới mong gia tài hưng thịnh. Tường vây ỏ hai bên cổng lớn không được thiên lệch, chếch xéo. Rất kỵ ba cửa thông liền một trục, sẽ bị tà ma, trộm cướp.
Buổi tốì có thắp đèn, không thể để xa gần thấy rõ mồn một trong nhà, mọi chuyện hay dở người ngoài sẽ thông tỏ hết.

Trưóc nhà trồng cây hòe, sau nhà trồng cây tử, từ cổ đến nay vẫn thế, bóng râm giùm hai phía Nam Bắc, tuyệt đốì không trồng cây hoè, cây tử ở phương ác, xung phạm hung tinh mà chuốc họa vào thân. Vưòn phía Đồng không được trồng cây đào. Hoa lạ trồng bên giếng nước thì còn khả dĩ, nếu đem bông hoa lạ thờ cúng tổ tiên thì nhất định chuốc lấy hú họa. Giếng và bếp không được liền nhau.
Trước nhà có hồ nước, sau nhà có sông, nếu chảy qua xiết, thì bất lợi. Gần nhà có mộ phần cũ còn khả đi, nếu lại thêm mộ phần mói, thì tổn hại đến nhận định.
Nếu thủy uốn lượn quanh Thanh Long, Bạch Hổ, con em chắc chắn đậu cao.
Thanh Long sơn thấp nhỏ, Bạch Hổ sơn cao lớn, hơn nữa đất đá lổn nhổn, gia đình lụn bại, gia nhân ly tán.
Mí cửa cao to mà tường vách thấp nhỏ là không thích hợp. Nếu cổng lón mà vượt qua mí cửa, tai họa sẽ hên  tiếp xảy ra, có tai họa kiện tụng, hình ngục, anh em bất hòa. Cổng lón, bên trái nhỏ hẹp, nữ nhân gặp nạn; nếu hai bên đều đặn, tiền tài mới tăng tiến.
Giường ngủ có 6 cái gióng là con sô” hung, sẽ làm cho nam nhâ kém thọ, có 7 cái gióng cũng xấu, nam nhân sẽ lưu lạc, cô khổ dị thường. Giường ngủ có 6 cái chân, cao 8 tấc thì nam nữ đều phát tài, làm quan ngủ yên giấc, không lo mộng mị. Cao 6 tấc bảy tấc thì tai học, chẳng thể sinh con.