Lục thần – thập can phôì lục thần

Địa lý toàn thư

Lục thần là: Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Phi Xà, Bạch Hổ, và Huyền Vũ, (có sách gọi là lục cầm). Thực chất là tên của các ngôi sao đóng.
Ví dụ: Phương Đông đóng Thanh Long, phương Tây ứng Bạch Hổ, phương Nam đóng Chu Tước, phương Bắc đóng Huyền Vũ. Các hào quẻ phối với Lục Thần không những có thể dùng nó để phân biệt sự việc mà còn dùr nó để đoán cát hung.
Thập can phôi Lục Thần: Giáp, Ất bắt đầu ỏ Thanh Long; Bính, Đinh bắt đầu ở Chu Tước; ngày Mẹo là câu trần; ngày kỷ là Phi Xà; ngày Canh Tân là Bạch Hổ; ngày Nhâm Quí là Huyền Vũ. Thanh Long thuộc mộc; Chu Tước thuộc hỏa; Câu Trần, Phi Xà thuộc thổ; Bạch Hổ thuộc Kim, Huyền Vũ thuộc Thủy.
Giáp, Ất bắt đầu ở Thanh Long là: khi đoán quẻ vào ngày giáp ngày At thì hào đầu là Thanh Long, hào hai là Chu Tước, Hào ba là Câu Trần, hào bốn là Phi Xà, hào năm là Bạch Hổ, hào trên là Huyện Vũ.
Dưới đây giới thiệu bảng lục thần phối với các hào như sau:

Lục thần - thập can phôì lục thần 1

Lục thần - thập can phôì lục thần 1

Câu Trần: chủ về nỗi lo âu điền thổ, lao dịch
Phi Xà: chủ về việc kinh sợ, vu vơ quái dị.
Bạch Hổ: chủ về những việc tổn thương, hiếu phục.
Huyền Vũ: là về việc mờ ám, trộm cắp.
Lục Thần dùng để tham khảo trong khi đoán. Gặp quẻ cát mà có Thanh Long long thì càng tốt; quẻ hung mà gặp Phi Xà thì càng xấu.
■ Lục thần phát động
Thanh Long phát động lâm dụng thần sẽ tiến tài, tiến lộc, phúc vô cùng.
Nếu lâm cừu thần hoặc kỵ thần thì đều vô ích, bị tai họa vì tửu sắc.
Chu Tước phát động thì văn ấn vượng, sát thần tượng thì không lập được công danh, hay cãi vã, động xuất thân lợi việc công.
Câu Trần phát động lo về việc điền thổ, xung thế thì gặp kỵ, sinh dụng thì cát cho việc tình duyên, nếu yên Uẩn thì không mề muội.
Phi Xà bị quan quỉ khắc thì lo lắng liên miên, toàn những việc hổ kinh quái dị không rõ ràng. Phi Xà trì thế rơi vào triển không, hưu thì hòa thuận, nếu gặp nhập xung thì không tránh khỏi điều xấu.
Hào bạch hổ động chủ vô hình phạt, kiện tụng, bệnh tật, trì đế động sẽ có hại trong gia đình; gặp hóa sinh 
thân thì mất đoàn kết.
Huyền Vũ động thì nhiều ám muội, nếu lâm quan qui cần đề phòng bị cướp; động sinh thế thì tốt; động gặp cừu thần, kỵ thần thì bị trộm cắp.
■ Dụng thẩn
Quẻ có sáu hào, hào có Lục Thân. Lục Thân lại chia ra các chiêm, mỗi chiêm có dụng thần riêng. Hào thế là bán thân mình. Dụng thần là những hào dùng để đoán sự việc muốn đoán.
Hào phụ mẫu: nếu hỏi về cha mẹ thì hào phụ mẫu trong quẻ là dụng thần.
Đốì vối ngưòi ngang với cha mẹ trở lên như chú, bác, thầy giáo, cha mẹ chồng (hoặc vợ), mẹ nuôi, bà vú thì đều lấy phụ mẫu làm dụng thần.
Hào quan quỉ: đoán về công danh, cầu quan, quan chủ, trưởng quan quỉ thần; nữ đoán về hôn nhân, vợ đoán chồng, đều lấy hào quan quỉ làm dụng thần. Đoán về loạn thần, trộm cướp những việc về tôn giáo, những nỗi nghi ngò, bệnh tật, thân thể thì lấy hào quan quỉ làm nguyên thần.
Đoán về trời đất, thành trì, nhà cửa, nhà ở, tường vách thuyền bè, xe cộ, áo quần, vật dụng vải vóc, giấy tò, văn chương, sách vở, văn khế… lấy hào phụ mẫu làm dụng thần.
Hào huynh đệ: nếu đoán những việc của anh em, chị em, anh em họ, kết bạn anh em, quan hệ bè bạn đều lấy hào này làm dụng thần.
Hào thê tài: phàm đoán về vợ, anh chị em dâu, đầy tớ gái đều lấy hào thê làm dụng thần. Đoán về của cải, tài sản, tiền bạc, lương thực và những vật dụng quí báu khác cũng lấy hào này là dụng thần.
Hào tử tôn: phàm những việc thuộc về thế hệ con cái đều gọi là tử tôn.
Như con dâu, cháu trai nội ngoại, đồ đệ, v.v..; trung thần lương tướng, thầy thuốc, y dược, tăng đạo, binh sĩ đểu lấy hào tử tôn lả thần của phúc đức, mọi việc gặp hào này đều tốt.
Duy việc cầu quan, cầu danh hoặc nữ đoán hôn nhân thì không lợi.
“Hào dụng phát động ỏ trong cung thì dù gặp hưu tù vẫn không xấu. Nếu được sinh phù kiêm vượng tướng thì mọi việc đều hanh thoát.
Hào dụng phát động gặp xung thì không gọi là không nữa, tĩnh không mà gặp khắc mới là hại, kỵ, thần mà gặp khôn thì là tốt.
Dụng thần và nguyên thần không nên không. Xuân thổ hạ kim, thu mộc, 3 tháng Đông gặp hỏa là chân không tuần không là tượng của chân không.
Dụng thần hóa cát: dụng thần, nguyên thần động hóa sinh trở lại hóa trường sinh, hóa đế vượng, hóa ngang hòa, hóa nhật nguyệt thì đều gọi là hóa cát.
Dụng thần hóa hung: phàm dụng thần, nguyên thần động hóa khắc trồ lại, hóa mộ, hóa tuyệt, hóa không, hóa âm, hóa thoái thì đều gọi là hóa hung.