Lục thân bàn vể cát hung của nhà ở

Địa lý toàn thư

Trong nhà từ lổn tới nhỏ đều đã định vị trong sáu hào, duy quan tinh thì không có. Do đó phải lấy quan quỉ để xác định môi quan hệ với Lục Thân. Hào hai là vợ, vì vậy ở đây lấy nam làm chủ nhà để định Lục Thân.
Quẻ có hào phụ mẫu không có hào tử tôn là nhà đó hư hao và có nhiều điều phiền não.
Hào phụ mẫu là văn thư, nếu vô khí lại lâm hào ứng, nhật thin, hào động hóa văn thư và hào gia trạch tương sinh tương hợp là nhà của ông cha để lại.
Hào phụ mẫu tuần không, vong là nhà không tốt.
Phụ mẫu, tử tôn hào tài đều vượng tướng là cảnh của cải để đầy nhà, nếu gặp thiên hỷ, thanh long là nhà đó phú quí khang ninh. Phụ mẫu gặp tuần không là dễ đi đến bán nhà.

Hào phụ mẫu nên tĩnh, không nên động, động thì trong nhà nhiều việc phiền não. Phụ mẫu là xà, dầm nhà, đường đi, phần mộ. Phụ mẫu hưng vượng là đất có hồn khí. Hào khác biến thành hào phụ mẫu là nhà chia làm hai nơi, trong quẻ không có hào phụ mẫu là người buôn bán, du lịch.
Hào phụ mẫu lâm hào ứng, động sinh thân hoặc tuổi của ngưòi chủ lâm hào ứng, hoặc hào ứng là năm mạng của người chủ là người chủ có lòng thờ kính cha mẹ.
Phụ mẫu trì thế là thừa kế chỗ ỏ của ông bà, phụ mẫu hóa tài thê là của cải nhiều. Phụ mẫu tuần không hoặc thân quẻ động là khó kế nghiệp của tổ tiên.
Phụ mẫu là gốc của nhà, hào thê tài động khắc phụ mẫu là nhà không yên ổn. Phụ mẫu ở hào đầu là nhà tầng một, ở hào hai hào ba là nhà rộng rãi, ỏ hào bốn hào năm là nhà ở tầng trên, ở hào sáu là tầng cao hơn.
Phụ mẫu ở trên là nhà chưa ỏ, ỏ dưới là đã ỏ rồi. Hào thân tuần không cũng là chưa ở. Quẻ có hào phụ mẫu không có hào tử tôn là nhà hư hao, có tử tôn không có hào phụ mẫu là nhà cô đơn.
Huynh đệ nằm giữa hào thế vào hào phần nhiều ngụ ý hai anh em khác họ. Ví dụ quẻ tấn hào thế là dậu kim, hào ứng là mùi thổ, hào thân nằm giữa là như thế. Huynh đệ cách nhau mà cùng cung là anh em ruột. Ví dụ quẻ độn, hào hai ngọ hỏa trì thế, hào năm thân kim, nhưng thân kim đều thuộc cung Kiền cho nên là anh em ruột.
Quan quỷ có trợ giúp mà không bị kiềm chế là âm thịnh đại suy. Ví dụ ngọ là quan mộc sinh hỏa mà trong quẻ không có thủy để chế hỏa tức là nhà đó âm thịnh, đại suy, không tốt. Quẻ có quan quỷ, không có thê tài thì tai họa hên miên, có thê tài mà không có quan quỷ thì hao tán. Quan quỷ lâm bạch hổ phát động thì nhà đó hay gặp tai ương. Nếu có hào tử tôn để kiềm chế quan quỷ thì quan quỷ động cũng không có hại. Quan tinh có quý nhân, phúc lộc và thái tuế sinh thế là nhà ở bên trên có người thi cử đỗ cao.
Hào quan quỷ trì thế, có hào thê tài sinh trợ là nhà ỏ tốt. Thê tài hóa thần phúc thì của cải ngày càng nhiều.
Hào quan quỷ nhập mộ, hào thân bị khắc chế thì nhà đó không tốt.
Bốn quỉ trì thế lại lâm hào thân là chủ về các tai họa. Bốn quỉ là: năm, tháng, ngày, giờ gặp quan quỉ trì thế là chủ về tai nạn.
Hào quan quỉ giao trùng nhau thì không nên ròi chỗ ỏ, hào thế gặp tuần không thì kiêng kị manh động.
Hào quan quỉ gặp hào thân thì dưới nền nhà có mộ. Hào quan quỉ động lại không bị kiềm chế thì gặp việc kiện tụng. Hào huynh đệ nhiều thì con ngỗ nghịch, nếu hào huynh đệ khắc hào thế thì quẻ rất xấu.
Quan vượng gặp lại thanh long, lâm trạch là tượng đại cát. Hào quan quỉ ở trong cung Khôn, cung Cấn là mồ mả tổ tiên không yên, hay gặp tai họa.
Quan quỉ có nghĩ là gian hồ, là kỹ thuật, nghệ thuật. Những ngưòi làm nghề đánh cá hoặc săn bắt nếu gặp quan quỉ phát động là trong hung có cát. Có hào quan quỉ mà không có thê tài thì người trong nhà có nhiều bệnh.
Tài phúc ở quẻ thượng là tài phúc trọn vẹn, của cải hưng vượng. Hào thê tài có hợp lại gặp hào quan quỉ là chỉ việc kết hôn không rõ ràng. Hào thân chỗ hợp gặp thê tài là lấy vợ sớm, hào thân chỗ hợp gặp quan quỉ là lấy chồng sớm. Nếu hai hào thê tài và quan quỉ tương hợp là hai người đó ở cùng ít nhà sau lấy nhau.
Hào thê tài là hào thế hoặc hào ứng mà gặp xung hoặc hào thê tài tương xung vối hào thế, hào ứng, hào động là người vỢ chủ động ly hôn. Hào thê tài và quan quỉ cùng ở một cung là vợ chồng quê gần nhau, nếu có hào tử tôn trong quẻ là vì quen biết nhau mà đi đến lấy nhau. Hào tài nên tĩnh không nên động, động thì hao tổn và vợ có bệnh tật, hoặc có những việc ân hận. Hào tài không bị tổn thương, hào tử tôn xuất hiện thì nhà đó giàu có vinh hoa. Hào tài hưng vượng lại còn được sinh phù thì nhà đó giàu, có thể lực. Hào tài có kho lại phát thì giàu được lâu.
Thê tài được tử tôn sinh trợ, động để khắc phụ mẫu thì sẽ làm hại cha mẹ. Hào phụ mẫu là Dương thì cha bị khắc, hào lâm âm thì bị mẹ khắc. Thê tài động thì khắc phụ mẫu, nhưng không khắc được hào năm.
Tử tôn là thần phúc, quẻ không có hào tử tôn là của không có nguồn tất sẽ bị hao tán. Quan quỉ không bị chế ngự thì việc rắc rối nhiều. Phúc lộc ở đất trường sinh lại sinh hào thế, hào thân là chủ về gia đình nề nếp, bền vững. Hào tử tôn gặp tuần không, vong là không có đòi sau, hoặc muộn con, hoặc đời sau không có hưng vượng.
Hào tử tôn lâm nhật nhìn động thì mất quan, mất chức. Thê tài hóa tử tôn thì không tiện cho việc thăng quan tiến chức. Hào tử tôn ở hào 5 lại tương hợp vói hào phụ mẫu là nhà con nốì nghiệp được cha. Nếu hào tử tôn hình khắc hào phụ mẫu thì con ngỗ nghịch, bất hiếu, không nôi dõi được ông cha.