Luận về cát hung của nhà cửa qua 6 hào

Địa lý toàn thư

Nhà ở tốt xấu không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài mà phải biết được phòng ỏ trong cát hay hung. Muốn biết được sự cát hung, tốt xấu của nhà ỏ chỉ có dùng bát quái để dự đoán, giống như bác sĩ chiếu X quang hay chụp CT để kiểm tra thân thể xác định bệnh tật. Tổ tiên ta trong các sách “Đoán dịch thiên cơ” sách “Hỏa chu tâm”, “Động lâm bí quyết”, “Hải đế nhàn”, “Tăng san bốc dịch”, “Bốc dịch đại toàn”, v.v… đã tổng kết ra những kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm này tuy đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm, nhưng đến nay vẫn còn lấp lánh những kết tinh khoa học trong đó.
“Đoán dịch thiên cơ” trong phôi ghép các tiêu chỉ của nhà cửa vối sáu hào của quẻ có nói: “Hào đầu là giếng, hào hai là bếp, hào ba là giường, hào bôn là cửa, hào năm ngưòi, hào sáu là nóc nhà, tường vách”. Hào đầu là giếng vì trong quẻ nói giếng ở tầng sâu nhất. Trong quẻ nội bếp ở phía trên giếng nên là hào hai. Trong quẻ nội thương ở trên cùng, nên là hào ba. Cửa bên ngoài giường nên là hào bôn, thuộc quẻ ngoại. Người là hào giữa của quẻ ngoại là hào năm, là chủ của nhà. Cột, nóc, tường vách ở chỗ cao nhất là hào sáu.
Đoán nhà cửa điều cần nhất là quẻ vượng, tài phúc (là tử tôn) quan quỉ, phụ mẫu, huynh đệ ở kẻ thượng là tốt. Quẻ hạ là nhà cửa, quẻ ngoại là người nhà khắc người là không tốt, người khắc nhà là tốt. Hào hai là nhà, hào năm là người, hào hai và hào năm tương sinh là tốt, nếu hào năm lâm tài phúc giáp thin lại được hào hai sinh trợ thì càng tết. Hào hai khắc hào năm là xấu, hào năm khắc hào hai là tốt. Hào thế hào ứng lâm tài phúc, thanh long, thiên ất quí nhân, vượng ở nhật Nguyệt Kiến là tốt. Sáu hào trong quẻ đều yên tĩnh là người và nhà cửa yên ổn. Quẻ gặp tam hình, lục xung là không tốt, gặp lục là hợp là tốt.
Hào đầu vượng tướng là dùng đất ồ tốt, hào hai vượng tưống là chỗ đất ở tết, hào ba vượng tướng là chỗ ỏ gần chợ, hào bốn vượng là ở thị trấn, thành phố, hào năm vượng là nơi kinh thành, hào sáu vượng là nơi rừng núi trung du hoặc thôn dã. Các ngôi của hào bàn tỉ mỉ về sự cát hung của nhà ở:
– Hào đầu là nền nhà, là giếng nưóc, là người làm thuê trong nhà. Hào đầu lâm thuê, tài tử tôn là hào cát, lâm quan quỉ kỵ thần là hung. Hào đầu lâm thủy thì nước trong và đầy; lâm thổ thì nước giếng đục; lâm mộc: cạnh giếng có cây; lâm hỏa: nước giếng thường khô; lâm kim: thì rníóc trong mà tinh khiết; lâm quỷ tuần không là giếng bỏ đi.
Hào đầu nếu lâm thin thành thổ của sửu mùi bị nhật nguyệt xung phá thì nền nhà không phải là nền mới mà nhất định đã bị phá nham nhở. Nếu tổ kim phát động, thổ hóa kim hay kim hóa thổ là nền đất mới. Thổ hóa thổ là dưới nền nhà có mộ. Hào đầu lâm quan quỉ, phụ mẫu phát động làm bạch hổ là nền nhà sẽ đem lại sự tổn thương cho người làm thuê hoặc con cái.
Hào đầu lâm mộ của quan quỉ, ví dụ hỏa quỉ mộ ỏ tuất, tuất ở hảo đầu thì dưới nền nhà có mộ cổ.
Hào đầu là hợi tý thủy lâm bạch hổ là gần nhà có cầu; lâm tài phúc là cầu tốt, gặp cung là cầu sắp hỏng.
Hào đầu lâm dần mộc cát thần, dần là hổ, hổ là tượng con mèo hoặc thuộc họ mèo, nhà đó sẽ có mèo tốt. Hào đầu mộc quan quỉ là phía bên trái nhà có rễ cây xuyên phá nền nhà.
Hào hai là không gian nhà, chỗ ở, nhà bếp, lâm bạch hổ động hưu tù tử huyệt là xây dựng đã lâu không phá bỏ hết chỗ cũ. Hưu tù gặp sinh vượng là phá hết chỗ cũ xây mới. Hào hai lâm huynh đệ là đi theo cổng cũ, lâm tử tôn là tưòng vách cũ, lâm quan quỉ là nhà rách nát, lâm phụ mẫu là nhà cũ kỹ, lâm thê tài là nhà bếp cũ hoặc ỏ chỗ đất thấp. Nếu hào hai là huynh đệ tỏ tôn gặp hưu tù tử huyệt là nhà cũ rách nát, nếu ở vượng địa là nhà mói. Hào hai lâm phụ mẫu trì thế, vượng tướng thì yên tĩnh, hưu tù khắc phá là nhà cửa rách nát. Mộc quan quỉ đóng ỏ hào hai là nhà bếp to.
Hào hai có hỏa quỉ và chu tước là chủ về hỏa hoạn; hào hai trì thế và quan quỉ đóng ở đó thì nhà này không phải do ông cha để lại; hưu tù khắc phá là nhà rách nát, tổ hóa kim, kim hóa thổ là xây dựng mói, nếu lâm tài phúc, vượng tướng có khí là nhà yên và đầy đủ.
Hào hai lâm mộc bị nhật thin, hào kim xung khắc là nghèo xơ xác, nếu gặp kim cục mà bị xung cũng là nhà nghèo xơ xác. Hào hai lâm thổ và huyền vũ, bị nhật, nguyệt, hào động xung khắc là trước nhà bếp bẩn thỉu.
Hào hai gặp không vong lại lâm hào thân tuần không là ngôi nhà hoang hoặc ngưòi chủ đã bỏ đi vì không ỏ yên ổn. Nếu là bạch hổ thêm hình khắc thì ngôi nhà đó đại hung.
Hào hai vượng, lâm thanh long thí chủ nhân là quan chức. Hào hai lâm hào ứng là có người ngoài cùng ỏ trong nhà, hoặc ở nhò, Dương là nam, âm là nữ. Nếu đào hoa huyền vũ ở hào hai phải đề phòng quan hệ nam nữ. Hào hai là hào ứng trì thê tài, tương sinh với hào thân của mạng vợ là biểu hiện vợ lấn át chồng.
Hào hai là lòng nhà, sinh vượng thì thâm trầm, rộng rãi, lâm thanh long quý nhân là nhà mới nghiêm chỉnh. Không có khí là nhà chật hẹp. Lâm bạch hổ hình xung, khắc hại là nhà rách nát. Hào hai lâm thủy là lấp ao nền nhà.
Hào hai lâm kim động là gặp việc công lôi thôi, mộc động là phong thủy xấu, thổ động là ổn định, thủy động là ổn định, thủy động là ở bên sông, chỗ không tốt, hỏa động là nơi đường chợ ồn ào, cãi vạ. Hào hai lâm Nguyệt Phá, động khắc hào thế và hào thân là tai vạ hên miên. Nếu hào hai lâm nhật thin động mà sinh hào thể hoặc hào thân là nơi ở tốt. Hào thế ‘lâm nhật thin khắc hào hai là chỗ ở không yên.
Hào hai lâm hào thế và nhật thin, hoặc quan quỉ ở hào hai là mình ở nhà người khác hoặc nhà thuê. Quan
quỉ hào hai nên tĩnh động thì ở không được lâu.
Hào hai là thê tài, hoặc quan quỉ gặp thanh long quí nhân thì sinh vượng, sinh hợp hào thế, gia đình làm ăn thịnh vượng.
Hào hai là thê tài, quan quỉ thanh long, quý nhân lâm sinh vượng lại sinh hợp hào thế là trong nhà rộn rịp.
Hào hai không bị phá, gặp sinh thê tài có khí là tài vượng. Hào hai và hào thế tương đồng, động thì sống xa quê hương đất tổ hoặc ỏ nhà phụ, nhà dưới. Nếu tài phúc ở ngôi sinh vượng, sinh hợp hào thân hào thế thì gia đạo bền vững.
Hào hai bị xung phá thì vợ chồng không thắm khiết, mỗi người một ý.
Hào ba lâm mẹo mộc huynh đệ là giường đặt trước bàn thờ hoặc nhà ở tầng trên. Hào ba là kim quỉ thì bàn thò ít hương khói, là mộc quỉ, thanh long vương tướng tức bàn thờ mới làm.
Hào ba và hào bốn đều là huynh đệ tức nhà bé cửa nhiều, hao của. Nếu nhật, nguyệt, hào động xung khắc hào ba là đi cửa xép cửa bên chứ không đi cửa chính. Nếu hào bốn khác hào ba là các cửa trong nhà đối diện nhau, gọi là xuyên tâm bất lợi. Hào ba lâm mẹo một tài phúc là giưòng chắc mới, lâm phi xà là vợ chồng đồng sàn dị mộng. Hào ba là cửa chính, nếu sinh hợp với nhật thin thái tuế là hướng nhà có lợi, nếu hình khắc là hướng nhà không tốt. Lâm tài phúc, thanh long là có cát thần phù trợ, trưốc cửa sạch sẽ, người nhà mạnh khỏe. Hào ba là quan quì lại lâm bạch hổ là xấu, hay gặp điều cãi vã, thị phi. Lâm huynh đệ thì hao tán, tiền tài không tụ. Nếu hào ba lâm phụ hóa phụ là nhà có hai cửa sổ.
Hào ba và hào bốn tương xung là hai cửa thống với nhau, ít sinh tài. Hào ba là cửa chính, nếu gặp niên nguyệt nhật xung phá thì cửa bị phá; lâm phụ mẫu là nhà rách nát, lâm huynh đệ là tường xiêu vách độ, lâm thê tài là nhà bếp sụp đổ.
– Hào bôn quan quỉ lâm huyền vũ là cửa nhà rách nát. Gặp tài phúc thanh long là tốt. Nếu hào bốn sinh hợp vói hào hai là nhà cửa mói. Nếu hào bốn quan quĩ lâm chu tước là có việc kiện tụng.
Hào bôn lâm huynh đệ tí thủy, huyền vũ là nền nhà bị ngấm nưóc vào. Huynh đệ lâm phi xà là cạnh nhà có hố tiêu bẩn thỉu.
Hào bốn bị tuần không, nhạt phá là nhà không có cửa chính hoặc cửa rách nát. Hào bốn là cửa giữa, lâm cát thần động thì tốt, không, Nguyệt Kiến không phải là tuần không, nhật nhìn sinh cũng không phải là tuần không là vỢ yếu đuối. Nếu gặp nhật xung là vợ có thể bị mất.
Hào bốn lâm quan quỉ là nhà không yên, nếu không dính đến kiện tụng thì cũng cãi nhau. Hào bốn gặp phi xà động là nhà không yên.
Hào năm lâm quan quỉ vợ chồng dễ sinh ly, tử tôn ở hào năm thì yên ổn.
Hào năm là người, hào năm khắc hào hai là người yên ổn, động mà khắc hào hai thì không yên. Hào năm còn là con trai cả nếu lâm quan quỉ, phi xà, bạch hổ là con cả có việc hốì tiếc. Bạch hổ động khắc hào năm là bệnh nan y khó chữa.
Hào năm lâm tử tôn, tương khác với hào thân phụ mẫu là con cái ngỗ nghịch, bất hiếu, không theo nghiệp tổ tiên. Hào năm lâm âm tài trì thế là phụ nữ nắm quyến ở trong nhà. Lấn áp quyền chồng.
Hào năm lâm thủy là cạnh nhà có nước. Nếu sinh hợp vói hào hai là có nưóc bẩn chảy qua nhà. Nếu lâm huynh đệ là tường có lỗ hốc. Hào năm hợp hào thế là nhà gần đưòng uốn lượn hữu tình, hào năm khắc hào thế là ngõ thẳng cua dài.
Hào năm là thê tài tương hợp với quan quì là nhà có vợ nội trợ tốt. Nếu là thê tài vượng thì đưòng quan chức yếu, thậm chí vợ còn lấn áp chồng.
– Hào sáu lâm quẻ thân hoặc hợp hào thế là sống xa đất tổ. Nếu gặp kim quỉ hoặc bị nhật nguyệt xung là nhà không yên hoặc đói rách.
Hào sáu lâm thê tài, gặp tuần không (vượng không phải là tuần không, Nguyệt Kiến không phải là tuần không, nhật thin sinh cũng không phải là tuần không) là vợ yếu đuốỉ. Nếu gặp nhật xung là vợ có thể bị mất.
Hào sáu lâm mộc là cha, hào Dương là rường nóc, hào âm là cột trụ. Hào sáu là tưòng vách, nếu vượng tướng hoặc lâm thanh long là nhà mới làm. Hưu tù tử tuyệt tâm binh hổ là nhà bại nát. Hào sáu được Nguyệt Kiến, nhật thin sinh, lâm bạch hổ là nhà mới.