Khái niệm về dương trạch

Địa lý toàn thư

dương trạch là ngôi nhà ở của người còn sống, về vấn đề nhà ỏ, còn quan trọng khẩn thiết hơn là ngôi âm phần hay là âm trạch (tức là lăng mộ hay mồ mả của những người đã qua đời) lý do là: địa khí thì đi chìm dưới đất còn xung đúc vào thi hài của người chết, rồi các tinh khí của thi hài đó mới phát xuất từ âm khí, nó sẽ tìm đến dương khí của người cùng khí huyết tức cùng chung một dòng máu mới hợp nhập (liền hút với nhau) câu: “Đồng khí tương cầu” chính là nghĩa đó. Hai cái khí âm và dương cùng giống máu ấy, hòa vào nhau, dần dần tiêm nhiễm truyền vào thai sanh của hài nhi (tức con cháu dòng giống của tiên nhân) nên cái họa phước còn chậm trễ, chứ về dương trạch thì dương khí đi nổi ỏ trên, khẽ mỏ cửa ra là khí theo đường cửa vào nhà ngay, những người ở trong ngôi nhà đó, cùng hấp thụ không khí ấy, hàng ngày trực tiếp dưỡng dục ngay cả bản thân.

Vậy sự hung, cát có ảnh hưởng linh ứng đến mình rất mau chóng, có thể là nay thịnh, mai suy, sớm cười, tôi khóc, không chừng! Đó là lý khí của ngũ hành vận chuyển, hoặc tương sinh, hay tương khắc đối với mỗi người, mỗi ngôi nhà đều khác biệt, nên sự hung, cát, tốt xấu có khác nhau, ta thưòng nói: “Đất có tuần, nhân có vận” là lẽ thật! Các vị Thánh-hiền, tiền triết xưa nay từng kinh nghiệm, nên đã phát minh lại kinh sách truyền cho hậu thế, tức là giúp ích, tạo phúc cho nhân loại. Tuy huyền bí nhưng thấy linh ứng hiển nhiên! Những bậc thức giả không còn hồ nghi, nên mới tận tâm tín mộ học hỏi để am hiểu phương pháp mà tự lực nhà đất, mở cửa ngõ v.v… để đón lấy khí lành, tránh khí sát, khiến cho gia đình được an cư trước, rồi mới tính đến sự lạc nghiệp sau, điều đó là quan niệm thông thường của người đông phương.
Về phương pháp lựa chọn chỗ đặt nền nhà, ngôi dương trạch cũng đồng một nguyên tắc về địa lý như đặt ngôi âm phần vậy chỉ khác một vài điểm nhỏ thôi…