Hướng dẩn cách luận đoán mẫu tuần tự từ hào đầu đến hào sáu của một quẻ kinh dịch

Địa lý toàn thư

Ngày kỷ tị, tháng mậu tuất đoán được quẻ “gia nhân” của quẻ “kiển”
QUẺ CHỦ: KIẾN LỤC THAN
Tử tôn tí thủy Câu trần
Phụ mẫu tuất thổ Châu tước
Huynh đệ thân kim….thế Thanh long
Huynh đệ thân kim Huyền vũ
Quan quỉ ngọ hỏa Bạch hô
Phụ mẫu thin thổ…ứng Phi xà

Xem xong quẻ ta thấy có các điều sau đây: Thứ nhất dưới nền nhà có mộ, không sạch sẽ; thứ hai: Trong phòng thường có chuyện kỳ quái; thứ ba: Người trong nhà không yên ổn. ở phía Tây Bắc của nhà nền xây một cái phòng nhỏ giông hệt, như ngôi mộ là được, quả nhiên ngôi nhà trở lại bình thường.
Giải thích: Hào đầu là nền nhà, phụ mẫu là một địa lại lâm phi xà động, phi xà chủ về quái dị cho nên dưới nền nhà có mồ mả.
Hào đầu là nền nhà, thin thốn động, xung hào 5 là nhân khẩu tuất thổ động nên người ở không yên.
Hào hai là nhà lâm hào quan quỉ lại ở quẻ nội là cần tức là quỉ môn.
Do đó trong nhà thường có việc kinh dị. Hào quan quỉ ngọ hỏa, mộ ỏ tuất cho nên ỏ phương Tây Bắc nên xây một phòng nhỏ để được yên ổn.
Có người xin đoán dọn đến nhà mới tốt hay xấu. Căn cứ vào ngày nhâm túy, tháng kỷ mẹo là ngày dọn nhà gieo được quẻ “mông” của quẻ “bóc”.

CHỦ QUẺ: BÓC LỤC THẦN
Thê tài dần mộc Bạch hổ
Tử tôn tí thủy… thế Phi xà Phụ mẫu tuất thổ Câu trần
Thê tài mẹo mộc Châu tước
Quan quỉ tị hỏa…ứng Thanh long
Phụ mẫu mùi thổ Huyền vũ
Đây là ngôi nhà rất tốt, mới xây. Phòng này không những đại cát mà còn có tượng phú quý hào môn. Hướng chính của ngôi nhà là cát lợi nhưng còn có chỗ chưa hoàn hảo. Cụ thể cả hai mặt như sau:
Mặt tốt: Theo trong quẻ thể hiện tài vượng cho nên người thanh tú vinh hoa, tức là nhà giàu có. Chủ nhân lại lợi về đưòng quan chức. Nhà ỏ nơi đông vui đô hội, gia đình rộn rịp.

Quanh nhà có hàng rào sắt, phía trước nhà có hồ nước, đồ nội thất đều mới, quí đắt. Hướng cửa ra là đốỉ diện với cửa của nhà khác, khi đi vào cũng có một cửa sô đối diện với cửa chính nhưng không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng đây là nhà thuê hoặc nhà mướn để ở nên không chắc ở lâu.
Nhìn sự vật sẽ thấy cả 2 mặt. Nhà nào cũng được toàn diện, giông như vận mạng mỗi con người có lúc lên lúc xuống. Nếu ngôi nhà hoàn toàn tốt thì sợ rằng cũng không ở được. Chỗ không tốt là: Đời sau không vượng, mộ tổ tiên không yên, anh em không nhờ cậy được nhau; phải đề phòng hỏa hoạn; còn một điểm nữa là âm khí rất nặng, cần phải hóa giải, nếu không sẽ sanh bệnh hoặc phụ nữ lừa.
Giải thích: Thanh long động là không tuần không, gặp sinh vượng, mộc của hào sáu lại lâm Nguyệt Kiến vượng địa là nhà mới xây. Tài phúc ở quẻ thượng, thanh long lâm trạch là đại cát. Thê tài nhiều lại lâm Nguyệt Kiến, lại được nhật kiến tử tôn sinh tài cho nên nền nhà giàu hào kiệt. Trong vẻ mộc nhiều, mộc vượng là chủ nhân thanh tú. Thanh long lâm quan quỉ mẹo mộc thiên ất quí nhân lâm Nguyệt Kiến là quan quỉ được nguyệt
sinh nên chủ nhà lợi về quan chức. Tài thế tương sinh là được người vợ nội trợ tốt.

Tài quỉ thanh long quí nhân được sinh vượng hoặc lâm lâm hào trạch là quanh nhà có bờ rào bảo vệ. Hào 5 có thủy là gần nhà có nước, cho nên trước nhà có một ao to. Trong quẻ mẹo quẻ mộc lâm thê tài mà vượng, nên đồ nội thất mới và quí. Mẹo hợp vói tuất cho nên phía trước và sau cửa chính đều có cửa. Châu tước gặp tuần không là xấu. Hào 4 tuất thổ là thân quẻ, mẹo tuất hóa hòa sinh thân.
Trong quẻ có hai hào phụ mẫu được hao quan quỉ sinh là vượng về mặt văn thư. Quan quỉ lâm hào trạch, sinh thân quẻ là nhà hưng vượng. Hào quan quỉ nhập hào trạch là hàm ý nhà của người khác nên không phải nhà thuê cũng là nhà mướn, ở không được lâu. Quẻ gặp du hồn, hào trạch động nên không ỗ lâu tức là nhà không thuộc quyền sở hữu của mình.

Hào tử hôn ở tử địa lại không có hào huynh đệ sinh trợ nên đời sau không vượng. Hào quan quỉ ỏ cung Khôn, Còn là mồ mả tổ tiên không yên. Trong quẻ không có hào huynh đệ để sinh trợ hào thế là anh em không nhờ được nhau. Hào quan quỉ lâm hỏa mà động là phải đề phòng hỏa hoạn. Quẻ “bóc” là quẻ 5 âm 1 Dương, tức âm nhiều Dương ít là âm khí nặng âm là đàn bà, nếu không giải cái họa của nó thì sẽ vì đàn bà mà gặp nạn. Do đó cần phải hóa giải để bảo đảm nhà ỏ được bình yên vô sự.