Hình thể phương vị ngũ tinh

Địa lý toàn thư

* Mộc tinh Thùy Kỳ đẩu (Mộc tinh cuối đầu), ở mặt trên của Mộc có hai cái đầu cúi xuấng tiểu nhĩ phòng, không có thanh Long bên trái. Chủ nam nữ, vợ chồng ly tán, nô bộc bỏ đi, gia đình đầy những việc buồn khổ, tiếng khóc ai oán, gia súc cũng thiệt hại.
* Kim tinh bán biên cô (một nửa Kim tinh khô héo): Hai đầu mặt trên Kim vị có hai tiểu hạ. Mễ tưốc thuộc Hỏa, mặt trưốc có một gian phòng. Chủ gia đình lục đục bất hòa, nô bộc bỏ đi, cha con cãi lộn, có họa kiện tụng, đổ máu.
* Thủy tinh duyệt kỳ vĩ (Thủy tinh kéo đuôi). Hai đầu mặt trên Thủy vị có một tiểu hạ. Chủ con em bất hiếu, gia đạo bất an, con trẻ đau ốm, gia súc chết dịch.
* Hỏa tinh cử kỳ đầu (Hỏa tinh nâng đầu): Trên Hỏa vị có phòng nhỏ, chủ ruộng vườn, gia súc ít ỏi, nhân khẩu ly tán, bệnh tật, làm quan bị huyền chức.
* Đơn nhĩ phòng: Mé đông phòng chính lại có một phòng nhỏ. Chủ người lổn trẻ con bất an, gia súc tổn
thất, tài sản tiêu tan bệnh tật, tai hoạ
* Cô quả phòng: Mé đông phòng chính bị che bởi một phòng nhỏ. Chủ gia đình bất an.
* Lảnh đinh phòng. Đây là nói phòng ốc đã lâu năm không được tu sửa gạch ngói. Chủ gia đình bất an, gặp tai họa đổ máu. Phải lập tức xem lại mái ngói.
* Đơn trắc phòng: đây là nói góc đông nam của nhà ỏ một gian phòng nhỏ. cả hai đầu đều có gian phòng nhỏ thì gọi là song trắc phòng. Chủ gia đình bị thị phi, bất lợi.
* Ám tiễn phòng: Đây là chỉ hai gian sương phòng Nam Bắc mái hiên lởm chởm, chủ bị trộm cướp, thị phi. Nên mau chóng dỡ bỏ hai chái nhà đó.
* Tiêu vĩ phòng: Đây là chỉ thanh rui nhà mới ồ trái phải trước sáu phòng. Chủ con cháu không thể phát đạt.
* Lộ cốt phòng: Đây là chỉ xà nhà bị lộ ra hai đầu. Chủ gặp tai họa hình ngục.
* Thưởng ốc phòng (phòng nhà không mái): Đây là nói phòng ốc đã xây xong, bên trên chưa có mái che. Chủ nhân sẽ gặp tai họa. Nên che chắn phòng cho tốt.
* Lộ trửu phòng: Đây là chỉ 4 góc phòng ốc bị hỏ hang, không che chắn chỉnh tề, chủ nữ nhân bệnh tật, con trưởng chết non, con nhỏ gặp họa, dễ bị hỏa hoạn, trộm cướp.
* Cô dương phòng: Đây là chỉ trưóc sau và hai bên nhà đều có không có phòng nào khác. Chủ cô nhi quả phụ. Nếu có hai gian phòng vây kín thì cát lợi.
* Công tự phòng (phòng hình chữ công): Đây là chỉ trước sau đều có phòng, ở giữa là một đưòng đi thẳng nối hển hai phòng thành hình chữ công (I). Chủ gia nghiệp trước giàu sau nghèo, bị họa ngục hình, bại hoại gia phong.
* Tự ải phòng (Phòng thắt cổ tự vẫn): Chỉ loại nhà nhìn từ xa tới thấy trong nhà như có sư tử cưòi nhạo. Chủ có ngưòi thắt cổ tự vẫn. Tưòng nhà hai bên và phía sau bị nghiêng lệch cũng vậy.
* Đầu hà phòng: Chỉ loại như nhìn từ xa tới thấy cửa nẻo thấp lệch lạc. Chủ trong nhà có ngưòi nhảy xuống sông tự vẫn.