Hà Nội tiến hành rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư

Tin tức

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Nguyễn Quốc Hùng giao Sở kế hoạch và đầu tư, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư Sở Xây dựng đã tiếp nhận, và cân đối với nhu cầu sử dụng của các dự án, rồi báo cáo ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trong tháng 5/2015.

ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 163/TB-VP về kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – giữ chức Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 5 kéo dài, và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Xuân Canh cùng một số dự án khác do Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư (CĐT).

Hà Nội rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư

Toàn bộ giao dịch mua bán nhà cần phải theo quy định đề ra

Theo trên thì Phó chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Nguyễn Quốc Hùng giao cho Sở kế hoạch và đầu tư, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố nhằm rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư Sở Xây dựng đã tiếp nhận, tiếp đó phải cân đối với nhu cầu sử dụng của các dự án, báo cáo lên ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trong tháng 5 này.

ủy ban nhân dân (UBND) Hà Nội giao Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì, và phối hợp Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn rà soát lại toàn bộ các hạng mục các dự án nhà chung cư cao tầng tại các khu tái định cư Vĩnh Ngọc, Đông Hội, và Xuân Canh trên địa bàn huyện Đông Anh do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư (CĐT). Nếu quá thời hạn theo quy định đã nêu mà các nhà đầu tư thứ phát không triển khai các thủ tục đầu tư cần thiết thì đề xuất, và báo cáo ủy ban nhân dân (UBND) thành phố để thu hồi theo luật định.

Dấu hiệu khá tích cực qua giao dịch mua bán nhà Đà Nẵng thành công tăng lên

Giao ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn chủ trì phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư, Sở QH-KT, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh cần rà soát toàn bộ quỹ đất xen kẹt hai bên đường 5 kéo dài, QL3 cải tránh và các lô đất đã dược đầu tư Hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư do Ban làm chủ đầu tư (CĐT)trên địa bàn huyện Đông Anh, cần đề xuất việc đầu tư, quản lý, và khai thác theo quy định, báo cáo ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trong quý 2/2015.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố cũng giao cho Sở LĐ, Thương binh và xã hội làm việc với ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh để rà soát, và đối chiếu quỹ đất nghĩa trang với nhu cầu di chuyển mộ của dự án đường 5 kéo dài và dự án xây dựng cầu Nhật Tân, và đề xuất việc dành một phần khu nghĩa trang Tàm Xá để bố trí cho nhu cầu chung của thành phố, và phải báo cáo ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trong tháng 5/2015.