Địa hình của các loại nhà ở

Địa lý toàn thư

Trước hết phải xem địa hình cho kỹ càng. Nếu nhầm lẫn ngũ hành, sinh khắc, thì sẽ lẫn lộn cát hung họa phưóc. Cung trạch nếu khắc địa hình hoặc hình thê’ khắc cung trạch, thì nhà cửa, gia tài sút kém. Người nào xem hình thế giỏi có thể coi như bậc thánh.
■ Hình Kim
Sao văn khúc hình kim, gia đạo phú quý, hình Kim cuộn cánh, tiền tài đầy nhà.
Hỏa trạch hình kim không nên cư trú, vợ chồng trong nhà sẽ bị tàn tật, chết sớm. Thủy trạch hình kim, con em thông minh tuấn tú, gia nghiệp hưng vượng, đi làm ăn quê ngưòi giàu có. Mộc trạch hình kim, chủ nhà mù cả hai mắt, gia tài bị kẻ khác cướp đoạt. Kim trạch hình Kim, Kim thổ tương sinh, nhân dinh đông đúc, tiền tài vô sô, con em giỏi văn chương.
Hoặc đằng trước một bên có sương phòng, một bên không có gọi là kim tinh khúc xích, rất hung hiểm: phía nào không có sương phòng, họa sẽ đến từ phía đó. Hai sương phòng đằng trước thẳng dài, thẳng qua chính đường, gọi là thời xa (đẩy xe), chủ về lưu lạc nơi xa, chết vì đói rét, nếu hai sương phòng cao hơn chánh đưòng, gọi là Giang kiều (khênh khiêu), chủ nhà bị trộm cướp, đói rét cơ hàn. Cho nên cả đằng trước đằng sau đều có sương phòng mói cát lợi.
■ Hình Mộc
Sao tham lang hình Mộc, gia đạo phú quý, nhân đinh hưng vượng, văn chương chữ nghĩa. Mộc tinh cuối đầu, nhà có người bị điên. Kim trạch hình Mộc không tốt, nam nhân đa phần chết ở tuổi trung niên. Hỏa trạch hình Mộc, Mộc hỏa tương sinh, nhân đinh hưng vượng. Tuy phát tài song ruộng vườn không nhiều lắm. Thổ Trạch hình Mộc, đề phòng anh em giết hại lẫn nhau, ruộng vườn bỏ phế. Thủy Trạch hình Mộc, nhân đinh hưng vượng, chỉ đề phòng nhà có kẻ gian dốì. Mộc trạch hình mộc, hai mộc tỷ hòa, ruộng vườn sum sê, nữ nhân đẹp như hoa nên dễ tự vẫn.
Nhà ở hình mộc cao, đằng trước không có sương phòng, như hình chữ nhật, hoặc chính đường hẹp, dài, sâu, hoặc ngang thẳng đểu là hình chúi đầu. Nếu phần đầu không có nóc nhà, hơn nữa một bên mở toang ra đằng trưóc, gọi là “Thủy đăng ốc”, rất hung hiểm, chủ con trẻ chết yểu, hoặc bệnh ở ngoài. Nếu nhà ba gian hướng Chấn, cũng gọi là hình Mộc.
■ Hình Thuỷ
Hình thủy nếu hợp cách, thì tiền của kéo đến.
Kim trạch hình Thủy là tốt nhất, sẽ là nhà phú quý số một trong thiên hạ. Hoả thạch hình thủy, Thủy nhập Hoả cung, nhân đinh hưng vượng, nhưng các nàng dâu chết sớm. Thổ trạch hình Thủy, Thủy nhập Thổ cung, hại cho trẻ, có tiền nhưng không quý hiển. Mộc trạch hình Thuỷ, Thuỷ Mộc tương sinh, tiền của dồi dào, phát đạt lúc trung niên. Thùy trạch hình Thủy, hai thùy hoà, dương suy âm thịnh, phải xem cho kỹ.
Nhà ồ hình thủy là chỉ địa thế thấp, bằng phẳng, không có lầu cao, hoặc thấp hẹp, hoặc chính đường nông, rộng, hoặc chỉ có một gian chính đường, không có gian nào khác, tưòng xung quanh thấp, giống như gió gỢn sóng trên mặt nước điều là hình thủy, hoặc địa thế rộng rãi thoáng đãng, cũng gọi là hình thủy.
– Hình Hoả
Kim trạch hình Hỏa, nhà này không cát lợi, chẳng những tốn tiền mà còn hại cho con trẻ. Thổ trạch hình hoả, gia đình no đủ, nam nữ trong nhà đều trường thọ. Mộc trạch hình Hoả.
Hỏa nhập Mộc cung nhân đinh không hưng vượng, thời trẻ không thể phát tài, gia đình bần hàn. Thủy trạch hình Hoả, Hỏa thủy vị tế, không tụ tiền tài, nhà có ngưòi mù. Hỏa trạch hình hỏa, hai hỏa tỷ hòa, dương thịnh âm suy.
Nhà hình hỏa tựa chữ sơn, chữ hỏa. Chính đường ở giữa phải cao, hai bên phải thấp. Nếu phòng ốc đằng trước rộng rãi mà phòng ốc đằng sau nhổ hẹp, nhọn hoặc phòng ốc bên cạnh dài ra như cái đuôi thì hung hiểm.
■ Hình Thể
Sao Cự Môn hình Thổ, chủ giàu có lâu dài. Nếu hình thổ mà cao thấp không đều, trong nhà sẽ có cô nhi quả phụ.
Kim trạch hình Thổ là tốt nhất, đầy đủ phú quý vinh hoa. Thủy trạch hình thổ, nhân đinh không vượng, ruộng vườn ít ỏi. Hỏa trạch hình thổ, sinh con gái nết na, lấy chồng giàu có. Mộc trạch hình Thổ, đau khể, bán hết ruộng vưòn, hại cho nữ nhân. Thổ trạch hình Thổ, nam nữ đều ít, dù phú quý cũng không lâu dài.
Nhà hình Thổ, chính đường rít hoàn chỉnh, tường vây tứ phía ngay ngắn.
■ Ngũ hành biến thể
* Sao Văn Khúc hình thủy, vốn là âm đường, bên trong nhà mờ tối, thì nữ nhân trong nhà dâm loạn.
Nhà không có lầu mái hiên thấp, hai bên không có sương phòng (chái nhà), là sao Văn Khúc hình thủy.
* Sao Lộc Tốn hình Thổ, cũng thuộc âm dương. Chủ nhà không thọ, nếu trước nhà có sa Sơn hưng hiểm, sẽ có cảnh cô nhi quả phụ .
Sao Lộc Tồn hình Thổ là loại nền nhà cao thấp không đều, lầu phòng cao thấp nhấp nhô, hai sương phòng cao hơn chính đưòng. Nếu trên nóc nhà bên cạnh, có đầu thú hoặc có đường hẻm chạy thẳng tới càng hung hiểm.
* Sao Phá Quân hình kim, chủ nhà khó toàn mạng. Nếu trước nhà có sa Sơn hung hiểm, nhà sẽ có kẻ phạm pháp bị xử lý hoặc còn bị bệnh lao.
Nóc nhà cao, nền nhỏ hẹp, tường vây lồ loét, nham nhỏ, mái hiên như tà áo rách là tượng sao Phá Quân hình kim.
* Sao Liêm Trinh hình Hỏa, khiến ngưòi kinh hãi bất yên, chủ nhà bị ra cửa quan, bị họa hình ngục. Trước nhà nếu có sa sơn hung hiểm, thì nhà sẽ có hổa thiêu, bị bệnh lao. Trong năm sẽ xảy ra hỏa tai.
Nóc nhà nhọn cao, tường dài nhọn, mái hiên lỏm chởm như răng chó, là dạng nhà Liêm Trinh hình hỏa.
* Sao Cự Môn hình Thổ cũng là dạng nhà cát lợi. Ruộng vườn ngày một nhiều. Trước mặt nếu có sa sơn hung hiểm chặn đường nam giói trong nhà đa phần trung niên tán mạng.
Phòng Ốc vuông vức tề chỉnh, mái hiên tứ phía ngang bằng, tường xây không bị khuyết hãm, là dạng nhà Cự Môn hình Thổ.
* Sao Tham Lang hình Mộc là rất cát lợi.
Văn chương khó ai sánh kịp, được phò tá vua chúa trong triều đình. Nếu trước nhà có sa sơn hưng hiểm, thì nhân đinh ít ỏi, hay bị tật bệnh.
Nóc nhà cao, tường vây chỗ cao chỗ thấp, mái hiên tứ phía cũng chiếu, thì là dạng nhà Tham Lang hình Mộc.
* Vũ Khúc hình Kim là dạng nhà phú quý vinh hiển, trước mặt nếu có sa sơn hung hiểm, con trai vợ bé đa phần khống tốt đẹp.
Nhà rộng rãi, sáng sủa, tường vây nghiêm chỉnh, mái hiên tứ phía cũng chiếu là dạng nhà Vũ khúc hình Kìm.