Cửu tinh

Địa lý toàn thư

■ Cửu tinh cát hung
Phục vị, Thiên Y, phưóc khí dồi dào. Diên Niên, sinh Khí, vô cùng cát lợi, Ngũ Quỷ, Liêm Trinh, hung khí đến liền. Thủy tinh Văn Khúc, khó bề hưng vượng. Tuyệt mạng là sao gây nhiều tai họa. Tà Phù, Hữu Bật tính khí thất thường, tuy đi với sao hung sao cát mà tốt hay xấu.
■ Cửu tinh ngũ hành liệt quái
Sao Sinh Khí, Tham Lang là sao Mộc, đắc vị tại Khảm, ly, Chấn, Tôn, chủ quý hiển lâu dài. Tại Kiền, Đoài, là bị khắc nhập, tại Cấn, Khôn là khắc xuất, nghĩa là cát tinh bị thất hãm rất khó phát đạt.
Sao Thiên Y, cự Môn là sao Thổ, tại Kiền, Đoài, Cấn, Khôn là đắc vị, hồng phước lâu dài. Tại Chấn, Tôn là bị khắc nhập tại Khảm là khắc xuất. Cát tinh thất hãm không có chủ quyền chẳng thể phát đạt.
Sao Diên Niên; Vũ Khúc là sao Kim, tại Kiền, Đoài, là đắc vị tại Cấn Khôn được sinh nhập, chủ phước lúc lâu dài. Tại Ly bị khắc nhập, tại Chấn, Tôn là khắc xuất. Cát tinh thất hãm, khó bề phát đạt.
Sao Tuyệt Mạng, Phá Quân là sao Kim. Tại Cung Ly bị vây khốn. Tại Chấn, Tốn như kẻ xấu đắc chỉ, hãm hại người tốt. Tại Cấn, Khôn như kẻ nốì dáo cho giặc, nuôi ong tay áo. Tại Khảm như dã thú bị sa bẫy. Tại Kiền, Đoài không khác gì con chó cắn lại chủ của mình.
Sao Ngũ Quỷ, Liêm Trinh là sao Hỏa. Tại Chấn, Tốn ngùn ngụt như đống lửa. Tại Kiền, Đoài như hỏa diêm
sơn nung cháy mọi thứ. Tại Cấn, Khôn cũng vậy, tại Khảm như ác thú cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục, tại Ly lửa bốc ngút tròi.
Sao Họa Hại, Lộc Tồn là sao Thổ. Tại Chấn, Tôn như đầy tớ nhà giàu, ngoài mặt tỏ vẻ vâng chịu, bên trong rắp tâm hãm hại. Tại Kiền, Đoài như là kẻ phản phúc, tại Ly như người nuôi cáo trong nhà, tại Khảm, như kẻ đắc chí phát cuồng. Tại Cấn, Khôn như băng đảng phán nghịch, hại nhà hại nước.
Lục Sát, Văn Khúc là sao Thủy, tại Kiền, Đoài như kỹ nữ mua vui cho người, tại Cấn, Khôn như gái nạ dòng lấy trai tơ, hoàn toàn không tương xứng. Tại Chấn Tốn, như con gái mất trinh, ô uế thanh danh. Tại Khảm như trai gái dan díu vói nhau ngoài bãi dâu. Tại Ly như hai gái lấy chung một chồng, luôn miệng cãi vã.
Phía trên là nói tính chất các sao, tự nhiên có các hung. Nhưng kẻ ác có thể cải ác hướng thiện. Điều quan trọng là ta lợi dụng nó như thế nào để biến hung thành cát.
■ Phước thiêm hào tương
Trạch pháp (phép làm nhà ở) không phải nhất thành bất biến, quẻ sao cũng biến hóa vô cùng. Ví dụ, nhà ở vốn là hung tưóng, cửa nẻo lối đi không cát lợi. Nhưng có khi chỉ thay đổi một cánh cửa, chuyển một phương hướng, đã hóa hung thành cát làm cho toàn gia đình trở nên an toàn. Đó là phép (trừu hào hoàn, xu cát tị hung”, (thay đổi hào quẻ, tánh hung thành cát)
Còn như chuyên tâm tác hoán, đa mà hung thì giảm đa (nhiều) thành thiểu (ít) nếu như thiểu mà hung, thì tăng thiểu thành đa.
Điều chủ yếu là phải phối hợp hào quẻ, biến đổi giữa 440 – ĐỊA LÝ phong thủy TOÀN THƯ
cát và hung, có vậy âm dương mới có thể hài hòa mà sinh khí lành.
■ Cát tinh nghi vượng
Nhà ở không thể để hung tinh cao nhiều. Chỉ phải để cho ba sao Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc cao lớn, thì sẽ là cát tính đắc vị, cát khí luôn tồn tại mà không bị hung tinh áp chế, bôn hung tinh Lộc Tồn, Phá Quân, Văn Khúc, Liêm trinh cũng chẳng thể tác oai tác quái. Vì thế người ta có cầu một sao đương quyền, cả bầy hung tinh quì gối”.
■ Cửu tinh hoạ phước
+ Tham lang sinh khí Thanh Long
Nhất Mộc thanh cao, phú quý, vợ mắn cơn hiếu, con cháu giỏi văn, lục súc hưng vượng, điền sản gia tăng. Thiếu niên đỗ cao đến giải nguyên, làm quan đến bậc Tam công.
+ Thiên At, Cự Môn
Nhất Thổ trong ngoài đoan chính, điền trang rộng rãi, lương thực dư dả. Có người làm thầy bói, thầy thuốc giỏi, làm quan trong triều Nam hiền minh, nữ trinh tiết, con cháu hưng vượng
+ Vũ Khúc Diên Niên Phước Đức
Nhất Kim di văn tựu võ, trong nhà con em đa tài, đa nghệ vinh hiển phú quý ít ai bì kịp. Tay trắng ra ngoài lập công danh, sau này con nắm quyền ấn.
+ Thủy Tinh Văn Khúc Văn Sát
Thái Âm chủ bệnh tật, nam nữ dâm loạn, bỏ nhà tha hương, gia bần lụn bại.
+ Hỏa Tinh Liêm Trinh Ngủ quỷ
Thái Dương cưòng liệt thô bạo, chủ trong nhà có kẻ gian nghịch, hung hãn, Vợ con ly tán, bệnh tật.
+ Phu Bât • •
Nhi mộc tương hợp, gia phong bất chính, nam nữ dâm loạn, gia sản do tổ phụ để lại tiêu tan.
+ Tuyệt Hưu Lộc Tồn
Nhị Thổ tương sinh, chủ bệnh tật, câm điếc, mù lòa, nhân đinh ly tán, nghèo khốn. Có ngưòi phù thũng, chết non.
+ Tuyệt Kim
Nhị Kim tương hợp, chủ chết yểu, gia sản tiêu tan, đói nghèo, con em, phạm pháp, có người tự vẫn hoặc sa chân xuống giếng mà chết.
■ Hoả Kim xung khắc
Nếu nhà làm 2 tầng, có 4 gian, hoặc giả 4 tầng, làm 2 gian (mỗi tầng 2 gian), thì Hỏa khắc Kim, chủ bệnh tật, nghèo khó.
Sở thuộc Củu tinh:
Thủy tinh: sao Văn Khúc sao Du Hồn.
sao Lục Sát sao Huyền Vũ.
Hỏa tinh: sao Ngũ Quỷ sao Liêm Trinh sao Độc Hỏa sao Châu Tước
Mộc tinh: sao Tham Lang sao Sinh khí sao Phụ Bật sao Thanh Long
Kim tinh: sao Tuyệt Mạng sao Vũ Khúc sao Phưốc Đức sao Diên Niên
Thổ tinh: sao Tuyệt Thổ sao Thiên Ất sao Cự Môn sao Lộc Tồn
ứng nghiệm:
Sao Văn Khúc hung – âm thịnh, có 2 người con. Chủ lưu lạc tha hương, dâm đãng, trộm cướp, bệnh tật, họa hình ngục, tử vong, điền sản suy bại, mắt lòa, thủy tai. ứng vào các năm tháng Thân Tý Thìn.
Sao Liêm Trinh hung – âm thịnh, có 2 con. Chủ quyền thế, trộm cứu, gian nghịch bất liều, lưu lạc tha hương, bệnh hoại huyết, mục tật, họa cờ bạc, dâm đãng và hỏa tai. ứng vào các năm, tháng Dần Ngọ Tuất.
Sao Tả Phù, Hữu Bật – nửa cát, có 1 con trai. Chủ nô tùy dâm loạn, tà thuật, đào tẩu, cô quả, yểu vong và họa hình ngục, ứng vối sao Hữu Bật.
Sao Tham Lang cát lợi – dương thịnh, có 5, 6 con. Chủ phú quý thông minh, vinh hoa, văn chương, đậu cao, dày phước thọ. ứng vói năm tháng Hợi Mẹo Mùi.
Sao Vũ Khúc cát lợi – âm thịnh – không có con nốì dõi, gia nghiệp suy bại, kiện tụng, bệnh tật, hình ngục, tự vẫn, chết mất xác ứng vào các năm tháng Tỵ Dậu Sửu.
Sao Cự Môn cát lợi – dương thịnh, thuộc về thiếu nam, có 3 con trai. Chủ phú quý, hiền lương, tăng đạo, nhân từ, thần đồng, ứng vào các năm tháng Thìn Tuất Sửu Mùi.
Sao Họa Hại, Tổ tinh, hung ác. Âm thịnh, có con trai, nhưng lại tàn phế. Chủ tật bệnh, gia nghich bất hiếu, cờ bạc, nội loạn, thủy tai, tự vẫn, chết non. ửng với năm tháng Thìn Tuất Sửu Mùi.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 500 triệu