Cụ thể về thời hạn của các gói vay quỹ 30.000 tỉ

Tin tức

Gói hỗ trợ về vay vốn mua bán nhà trị giá 30.000 tỷ đồng áp dụng cho nhiều đối tượng, với gói vay có thời hạn cụ thể của mỗi gói vay khác nhau, mốc tối đa là 15 năm và không vượt quá thời điểm ngày 1/6/2031.

Quỹ hỗ trợ 30.000 tỷ chỉ dành cho mua nhà chứ không liên quan tới bán nhà

Theo thông tư số 32/2014/TT-NHNN ban hành ngày 18/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (VN) đã nêu rõ quy định, đối với những khách hàng mua, khách hàng thuê, thuê mua NOXH và cả thuê, mua nhà ở thương mại có thời hạn được vay gói hỗ trợ tính từ thời điểm khách hàng (KH) được giải ngân lần đầu tiên cho đến khi phải thanh toán xong vốn vay thời hạn có thể tối đa là 15 năm và không được vượt quá mốc ngày 1/6 năm 2031.

Hỗ trợ vay mua nhà

Gói 30.000 tỷ đồng sẽ có thời hạn vay tối đa là 15 năm, không được vượt quá thời điểm ngày 1/6/2031

 

Tin chọn lọc: Thông tin bán nhà Đà Nẵng hot trong tuần

Cụ thể về thời hạn vay với từng đối tượng và từng gói vay cụ thể như sau:

– Với các khách hàng vay để xây dựng mới, muốn cải tạo sửa chữa lại nhà ở thì thời hạn vay tối đa là 10 năm tính từ thời điểm các khách hàng được giải ngân lần đầu tiên, và đồng thời không được vượt quá thời điểm ngày 1/6/2026.

– Với các khách hàng là các doanh nghiệp, các hộ gia đình, các cá nhân vay để đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới NOXH thì thời hạn vay tối đa sẽ là 5 năm tính từ thời điểm khách hàng (KH) được giải ngân lần đầu tiên và sẽ không được vượt quá thời điểm ngày 1/6/2021.

Bên cạnh đó mức cho vay tối đa đối với một khách (KH) hàng cụ thể sẽ do ngân hàng và các khách hàng đó thỏa thuận, phải đảm bảo phù hợp với các quy định và đồng thời không được vượt quá mức áp dụng chung trong cả nước đó là 700 triệu đồng/khách hàng (KH) đối với những khách hàng (KH) vay để mua, hoặc xây mới hoặc để cải tạo, sửa chữa lại nhà ở của họ