Căn cứ lục thẩn để bàn về cát hung ở nhà

Địa lý toàn thư

Đoán nhà cửa vận dụng Lục Thần như thanh long, chu tước câu trần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ để tham khảo đoán cát hung, trong các sách nói rất khác nhau và rất khó nhớ. Tôi căn cứ kinh nghiệm thực tiễn, cho rằng dùng phương phắp thập can đôi với Lục Thần là tốt nhất. Thanh long, thiên ất, quí nhân, quan quỉ, lâm nhật, Nguyệt Kiến, lâm hào trích, lâm hào thế, hào thân là chủ về việc có quan chức.
Thanh long lâm thủy mộc hào tài là chủ về việc nợ tốt, của nhiều.
Thanh long quí nhân lâm trạch hào là nhà đó đại cát.
Thanh long lâm Nguyệt Kiến là báo hiệu có tin mừng về hôn nhân hoặc thai nghén. Nếu chỗ hợp lâm thanh long phát động là tin mừng liên tiếp, hoặc thăng quan tiến chức, hoặc được lộc hoặc hôn nhân, hoặc sinh đẻ thuận lợi. Thanh long phát động thì nên dòi chuyển, thanh long lâm thê tử tôn là tốt.
Thanh long gặp quẻ hạ không có hào thê tài là trước giàu sau nghèo; gặp quẻ thượng không có hào thê tài là trưốc nghèo sau giàu.

Chu tưốc lâm quan quỉ động thì trong tuần sẽ có việc cãi vã kiện tụng.
Chu tưốc gặp tuần không, tử duyệt là có tai họa về việc quan.
Chu tước lâm Nguyệt Kiến đồng thời gặp nhật thin, hào động thì phải đề phòng hỏa hoạn.
Chu tưóc lâm môn đình là có việc về văn thư giấy tờ nhưng giải đề phòng cãi vã.
Chu tước nội động là có thị phi, ngoại động lâm quí nhân là có tin mừng về thư từ, giấy tờ.
Câu trần, huyền vũ lâm thê tài phần nhiều chỉ phụ nữ gặp điều xấu. Câu trần lâm Nguyệt Kiến, gặp quan quỉ, nội động là thổ thần không yên, ngoại động thì mưu làm việc gì cũng trì trệ. Nếu lâm thê tài động khắc thế thì trong tháng đó sẽ tiến tài. Nếu câu trần lâm thê tài thêm nhật kiến thanh long là nhà vườn rộng, ruộng nhiều, tiền tại đại phát.

Câu trần lâm nhật kiến ở vượng địa là chủ đề tăng điền nghiệp. Phi xà chủ đề về những việc quái dị, nếu ỏ hào 4 và động thì ở trong nhà hay thấy việc quái dị.
Phi xà nội động là ám chỉ người làm thuê hoặc trẻ con đi mất; ngoại động lâm quan quỉ thì phải đề phòng bọn trộm khoét tường đột nhập. Phi xà lâm Nguyệt Kiến là ám chỉ hên lụy đến nhũng việc không hay. Phi xà khắc hào thế hoặc lâm hào thế thì thủ nhà đêm ngủ mộng mị không yên; khác hào ứng thì bà mẹ đêm ngủ không yên.
Bạch hổ lâm tử tôn là chủ nhà khó an toàn. Bạch hổ lâm hào 3 là nhà đó có người xuất gia làm tăng đạo hoặc y sư.
Bạch hổ hưu tù, tuần không, tuyệt, lâm hào trạch mà động là nhà đá được tu sửa từ lâu.