Cách tìm cung phi theo bảng bát trạch tam nguyên

Địa lý toàn thư

■ Luận vể cung phi bát trạch tức cung mạng của chủ nhà hoặc người chồng
Cung phi bát trạch chánh thức rất quan trọng, trong thuật “phong thủy” sử dụng rất đa dạng như: cưói gả, định phương hướng, tu tạo nhà cửa, bếp núc, mồ mả cho đúng cát phước, hung hoạ; v.v,…
Từ lâu cung phi không được chân truyền, nên người ta dùng làm cung sanh mới sai lầm mà mất lần sự tin tưởng.
Về hôn nhân có 64 cung quan hệ cho đôi vợ chồng luôn đến con cháu họ nữa. Cất nhà xây hướng cũng do 64 cung họa phước cho gia đình. Đặt bếp cũng có 64 nên hư cho vỢ chồng con cái sanh tử. Đến phương hướng mồ mả tổ phụ cũng có 64 cung thang suy bệnh tật hên quan đến con cháu.
■ Cách tra tìm cung phi theo bát trạch Tam nguyên
Cần phải có 3 dữ kiện sau đây.
1. Phải biết tuổi hoặc tuổi tây (năm sinh) của chủ nhà hay chồng.
2. Chủ nhà là phái Nam hay Nữ.
3. Có sẵn bản Bát trạch Tam nguyên.
Ví dụ: chủ nhà đàn ông tuổi Tân tỵ sanh năm 1941, ta sẽ có cách tra tìm mạng trạch của chủ nhà (cung phi) tra cột 1 sẽ thấy năm 1941 tức là tuổi Tân Tỵ (cột 2), vì chủ nhà đàn ông cung phi ở cột 3 là Khôn.
Kết luận: ông chủ nhà này có mạng trạch (là cung khôn). Khi đã biết rõ cung phi (mạng trạch của chủ nhà) ta sẽ dùng nó rất nhiều việc trong môn bát trạch như đã nói trên. Nếu ta tìm cung phi sai lầm thì mọi sự lý giải sau này không còn chính xác nữa.
Ví dụ: Đôi nam nữ đồng sánh năm 1958, cung Phi là nam cung Kiền, nữ cung Ly, nếu lấy nhau tất phạm bát san tuyệt mạng. Hoặc tuổi Kiền này cất nhà day cửa cung Ly hưống Nam. Phạm tuyệt mạng độc hại nhất cho chồng. Nếu gặp người không biết cung phi, lấy cung sanh mà đón đôi nam nữ nay đeo là cung Tôn, một tuổi nằm duỗi mà ăn và cất nhà day hướng Ly thiên y không hề bệnh tật, phát đạt, thì thật là sai lầm.
■ Cung phi phôi hợp cát hung

Cách tìm cung phi theo bảng bát trạch tam nguyên 1

Cung mạng của chủ nhà là cung ghi chung quanh là hưống để cất nhà day cửa ra hoặc miệng bếp, lò ngó hướng này được hạp hay kỵ.

Cách tìm cung phi theo bảng bát trạch tam nguyên 1

Người mạng Kiền chung quanh ghi: Kiền Tây Bắc Phụ vì (o). Khảnh chánh Bắc Lục Sát (•) v.v… Hướng hạp Cát, ghi vòng tròn trắng (o), hướng kỵ hung chấm đen (•). Cứ đó mà xem.

Cách tìm cung phi theo bảng bát trạch tam nguyên 1

Cung mạng của chủ nhà cung nào: là cung ghi chung quanh là hướng để cất nhà day cửa ra đó, hoặc miệng bếp, lò nó hướng này được hạp hay kỵ.

Cách tìm cung phi theo bảng bát trạch tam nguyên 1

Chính giữa là tuổi người chồng, chung quanh là 8 cung tuổi vợ, hoặc chính giữa tuổi chủ nhà thì chung quanh là 8 phương để cửa Cát hoặc hung. Một hình bát quái coi mọi người.