Bốn phương pháp nghiên cứu trình bày

Tin tức

Bốn phương pháp nghiên cứu trình bày trongthe sparks dương nội Bảng 5-2 áp dụng cho hầu hết tất cả các tổ chức và được xem như là những thành phần quan trọng nhất của một hệ thống ghi nhận phản hồi đánh giá: khảo sát giao dịch, khiếu nại của khách hàng, cam kết, truy vấn, tổng khảo sát thị trường và khảo sát nhân viên. Khi sử dụng kết hợp cả bốn phương pháp trên, công ty sẽ: chinh phục được những khách hàng hiện có, khách hàng của các đối thủ cạnh tranh và các nhân viên; tách biệt những mảng dễ dẫn đến thất bại trong hệ thống; và tiếp nhận những phản hồi ở mức độ giao dịch chi tiết cũng như mức độ dịch vụ nói chung. Công ty cũng có thể sử dụng các phương pháp bổ sung nếu có,goldmark city 136 hồ tùng mậu và những phương pháp này liên quan đến tính chất dịch vụ mà công ty cung cấp, chiến lược của công ty và nhu cầu cụ thể của người sử dụng thông tin.

cohoi-kinhdoanh5-1

Bốn phương pháp nghiên cứu trình bày

Từ phương pháp tận dụng các mối quan hệ ECHO của USAA đến Đường dây nóng trợ giúp của Ukrop’s

Tất cả các công ty dịch vụ điển hình đều sử dụng hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi nhằm thúc đẩy và hướng dẫn việc triển khai khắc phục cũng như đổi mới dịch vụ tốt hơn. Họ biết lắng nghe từ những kênh chính thống và phi chính thống về tất cả những động thái liên quan đến hoạt động kinh doanh theo những cách rất riêng.five star garden Dưới đây là một vài phương pháp mà họ đã sử dụng:

Phương pháp cơ bản mà USAA sử dụng là ECHO (Every Contact Has Opportunity – Mỗi khách hàng đều có cơ hội). Các nhận xét phản hồi từ các thành viên – bao gồm những lời phàn nàn, khiếu nại, khen ngợi, gợi ý – đều được nhập ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu trên máy tính và gửi qua mạng cho bộ phận chuyên trách xử lý. Đơn vị phụ trách xử lý những vấn đề này sẽ xem xét kỹ lưỡng và xử lý trực tiếp hoặc gửi phản hồi cho người khác xử lý. Bảng tóm tắt hàng tuần về những xu hướng và thay đổi dữ liệu quan trọng sẽ được trình lên ban lãnh đạo.