Bát trạch Tam nguyên

Địa lý toàn thư

A. Bát trạch Tam nguyên
Từ trưóc tói nay nhà biên soạn về bát trạch cung, nhưng phương pháp khác nhau có những quyển bát trạch nam nữ xem chung… Vậy hôm nay chứng tôi xin đưa ra bát trạch tam nguyên dựa theo các nguyên lý chân phương cổ truyền đầy đủ cung phi cho nam và nữ. Thượng nguyên từ năm 1864 đến năm 1923 Trung nguyên từ năm 1924 đến năm 1983 Hạ nguyên từ năm 1984 đến năm 2043 Đến năm 2044 sẽ luân chuyển lại thượng nguyên.
B. Cách sử dụng bảng bát trạch tam nguyên
Hãy nhìn kỹ đầu tựa của bảng bát trạch tam nguyên chúng ta sẽ thấy có chia 6 cột dưới đây:
+ Cột 1 chỉ cho biết năm sanh Dương lịch + Cột 2 chỉ cho biết năm sanh âm lịch + Cột 3 chỉ cho biết cung phi của phái nam (đàn Ông).
+ Cột 4 chỉ cho biết cung phi của phái nữ (đàn bà).
+ Cột 5 chỉ cho biết mạng cốt tinh.
+ Cột 6 chỉ cho biết con nhà Ngũ Đế nào?
Ví dụ: Chủ nhà “chồng hay vợ, nam hay nữ” sanh năm Kỷ Meo “Âm lich” xem côt 2 tức là năm 1939, dương ựch “cột 1”. ‘ v
Nếu chủ nhà là phái nam thì cung phi của ông ấy là Đoài ở “cột 3”, nếu chủ nhà là phái nữ cung phi không phải là Đoài mà là Cấn ở “cột 4”. Như vậy chúng ta cần nhớ chủ nhà là nam hay nữ nếu cùng một tuổi âm lịch bằng nhau, nhưng cung phi khác nhau.
Cứ theo nguyên tắc hưóng dẫn trên đây, chúng ta có thể tra cứu đủ 180 tuổi theo bảng Bát trạch Tam nguyên một cách dễ dàng.
• Thượng

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

■ Trung

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

■ Hạ

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

 Bát trạch Tam nguyên 1

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng