8 du niên được sắp xếp theo thứ tự theo kiểu tra tìm chữ trong từ điển

Địa lý toàn thư

Dưới đây chúng tôi sẽ dẫn giải về ý nghĩa của 8 Du niên được sắp xếp theo thứ tự theo kiểu tra tìm chữ trong từ điển.
1. Duyên niên
Tức sao vũ khúc vì đồng thuộc kim tinh là du niên rất tốt, có nghĩa là tuổi thọ, làm nên sự phát đạt, thứ nhất là phát đạt tài ngân, châu báo. Cũng gọi nó là phần phước đức. ở Tây cứ trạch thì hợp trạch (hợp với nhà), khiến cho nhà thịnh vượng lên, vì kim gặp kim thành vượng khí. Bằng ở Đông tứ trạch là không hợp với nhà, vì kim vối mộc tương khắc. Như Diên niên làm Kiền Đoài là đăng diện tốt nhiều hơn lâm Cấn Khôn Khảm là đắc vị còn lâm Chấn Tốn Ly là thất vị tốt.
– Nên đặt nhà cao, đường, ngõ, cửa, giường, bếp ứng vào phương Chánh Tây rất tốt (cát).
– Hướng này phát lợi cho người con út.
– Đường con cái (tử tức) ứng sanh 4 con, đã giàu lại (sớm trường thọ, ngày ngày vẫn có tiền bạc tói, sóm thành gia thất, hôn nhân vợ chồng thuận hòa, ruộng nương cùng vườn tược thêm lợi ích, nhân khẩu và lục súc thịnh vượng, sự vui mừng thường hay đến. Trong những
chỗ trọng yếu có sự xây dựng hay tu bổ mà gặp Diên niên hay Vũ khúc, thì đến 40 ngày hoặc 90 ngày sẽ có sự vui may khá lốn và sinh kế, cùng tài lộc mỗi ngày một trội lên, vì loại kim tinh thuộc sô” 4 và sô” 9 thập bội 40 và 90.
– Bếp lò đặt hướng này sẽ không thọ, không tiền, hôn nhân khó thành, vợ chồng không hoà thuận, người bệnh tật, lục súc ruộng nương đều thất bại.
– Trái lại miệng lò xoay hướng này, sẽ làm tăng tuổi thọ cho chủ nhà. Muôn cầu tài sẽ được ứng vào năm tháng Tỵ, Dậu, Sửu.
2. Họa hại
– Tức sao Lộc Tôn vì đồng thuộc thổ tinh, là một hung du niên, đem hung khí vào nhà, sanh nhiều hao hại. Cái sức hung hại của nó tương đương hoặc nhẹ hơn lục sát. Đô”i vói Đông tứ trạch tương sanh, đối với tây tứ trạch nó bị khắc, không nguy hại bằng tuyệt mạng và Ngũ quỷ. Làm bại đến nhị phòng, làm sao cô quả, hiếm hoi con cái, những chứng bệnh đau mắt, mắt mù.
– Bếp lò đặt hướng này, sẽ không bệnh tật không tán tài.
– Trái lại miệng lò đặt xoay hướng này, sanh thù oán.
– Nên đặt các đồ vật bằng sắt, thép cụ thể như dao búa kìm, cày cuốc, xẻng, hoặc các loại xe, máy móc rất tốt.
3. Lục sát
Tức sao Văn khúc vì đồng thuộc Thủy tinh là hung du niên, đem sát khí vào nhà, chuyên ứng về các tai nạn nước, tà đại dâm đãng. Nó ở bếp hại nhiều hơn ở các chỗ khác. Cái sức lực gây tai họa của nó kém hơn ngũ quỷ và tuyệt mạng vì nó thuộc thủy đôi Đông tứ trạch hay Tây
tứ trạch đấu tương sanh. Phạm vào Khôn, Cấn, Tôn đều là hung, làm bại tiêu phòng, úng sự tà dâm, đều bất chính, hạng người trên bị tổn hại lâm cảnh thảm thương.
– Bếp lò đặt hướng này, không bị kiện cáo, không bị họa hại, có tiền của vào, không hao tổn người.
– Trái lại miệng bếp lò xoay hướng này, sẽ bị hao tài, mất đức.
4. Ngũ Quỷ
– Tức sao Liêm Trinh vì đồng thuộc hỏa Tinh, là du niên rất hung đem lại tai họa vào nhà, thứ nhất là những chuyện quái vị, bệnh hoạn và các tai nạn máu lửa. <5 Tây tứ trạch có nó thì nguy nhứt vì nó hoả khắc nhà kim. Dù đáng diện hay đắc vị cũng hung hại chủ nhà, ứng về những mất mát, việc tốn tánh, tâm binh buồn thương.
– Bếp lò đặt ở hưóng này, sẽ không có trộm cướp, có nhiều ngưòi làm giúp việc đắc lực, tận tâm, phát tài thịnh vượng, không tai họa.
– Trái lại miệng lò đặt xoay hưóng này, bị kiện tụng, khẩu thiệt.
– Nên đặt khạp hay lu chứa nước, để dùng trong gia đình rất tốt.
5. Phục Vị
Tức sao phụ bật vì đồng thuộc mộc tinh bán cát, là du niên tiếp thêm, ở chung với phòng chủ hay Sơn chủ và bếp thừa Sinh khí, Diên niên, Thiên y nó tốt theo, bằng thừa hung du niên chẳng ra gì. ở Đông tứ trạch hợp vói nhà vì mộc gặp mộc sanh vượng khí, bằng ở Tây tứ trạch không hợp với nhà vì nhà kim khắc mộc. Thục vị lâm Chấn Tôn là tỷ hòa đăng diện tốt hơn lâm Khảm, Ly
là tương sánh đắc vị, bằng lâm Kiền Đoài cấn Khôn là tương khắc thất vị tốt ít.
– Nên đặt giường nằm, là mộc tinh thứ nhì, ứng sự khán giả, tuổi thọ cũng vừa vừa, sánh gái nhiều mà trai hiếm hoi, xây dựng hay tu bổ những chỗ trọng yếu nếu dùng phục vì hay phụ bật thì đến 30 ngày hoặc 80 ngày ắt có sự vui mừng, vì loại mộc tinh thuộc số 3 và số 8 nên thập bội là thành 30 và 80.
– Bếp lò đặt ở hướng này, chủ nhà sẽ không tiền, không của, khôn khổ, mọi sự không ra gì.
Trái lại miệng lò đặt sai hướng này chủ nhà được tâm cầu sở đắc muôn cầu tài cũng phát tiểu tài (có của nhỏ) ứng vào năm tháng Hợi, Mẹo, Mùi.
Về việc trang hoàng nội thất hướng này nên đặt Bàn thờ hương hoa cúng bái rất tốt.
6. Sinh khí
– Tham lang mộc tinh là du niên rất tốt, đem sức sông mạnh và nguồn sanh lợi lộc vào nhà. ở Đông tứ trạch thì hợp trạch (hợp với nhà), khiến cho nhà thịnh vượng lên, vì mộc với kim tương khắc.
– Sinh khí lâm Chấn Tốn Mộc là đăng diện tốt nhiều hơn lâm Khảm Thủy Ly là đắc vị, còn lâm Kiến Đoài Cấn Khôn là thất vị tốt ít. (Du niên này gặp cung tỷ hòa là đăng diện tốt bực nhất gặp cung tương sanh là đắc vị tốt bậc nhì, gặp cung tương khắc là thất vị tốt bậc ba).
– Nên đặt nhà cao, cửa giường, bếp, giếng, hưống vào 4 hướng cát, kỵ đặt hô” phân.
– ứng sanh 5 con, mau làm nên quan quý, và phát lên làm nhà cư phú, nhất là người con trai lốn, trăm việc vui mừng giao thiệp hội họp, nếu trong chỗ trọng yếu có sự xây dựng hay tu bổ mà gặp sinh khí hay tham lang
thì đến 30 ngày hay 80 ngày có việc vui may đưa tới, vì loại mộc tinh thuộc sô” 3 và sô” 8, thập bội 30 và 80. (Những chỗ trọng yếu là cửa cái, chủ nhà, sơn chủ, bếp, phòng chủ).
– Nếu đặt bếp lò thuộc vào hướng này sẽ ứng làm đọa thai, hoặc không con, bị người phỉ báng và không giữ được tài vật, người thì đào vong, lục súc phá hoại.
– Trái lại miệng lò xoay vào hướng này vợ chồng không con sẽ được sanh con, muốn cầu tài sẽ phát đại phú, thuộc mộc tinh ứng vào năm tháng Hợi, mẹo, mùi.
– Về việc trang hoàng nội thất nhà nên mở cánh cửa xoay ra ngoài sẽ được làm ăn phát đạt.
7. Thiên Y
Tức sao cự môn vì đồng thuộc Thổ tinh là du niên rất tốt, làm hưng vượng điền sản, đất, vườn, lục súc. Nó có tính cách như một lương y, một cứu tinh năng giải trừ tai hoạ, năng gia bằng phưóc đức. ở Tây tứ trạch sẽ hợp với nhà vi thổ sanh nhà kim, còn ở Đông tứ trạch không hợp với nhà vì nhà mộc khắc thổ. Thiên y lâm Cấn Khôn là tỷ hòa đăng diện tốt nhiều hơn lâm Kiến Đoài Ly là tương sánh đắc vị, còn Lâm Chấn Tôn Khảm là tương khắc thất vị tốt.
– Nên đặt nhà cao, mở cửa, giường tọa hướng vào phương chánh Đông bị hung.
– Người con giữa được giàu sang.
– Thiên y là thọ tinh (sông lâu) mà cũng là cứu tinh (cứu giúp) ứng vợ chồng hoàn hảo, sanh 3 con, giàu có muôn chung, người nhà ít khi đau yếu, không ai mang tật nguyền, người và lục súc đều bình yên và thêm sô” đông, trong những chỗ trọng yếu sự tu dựng hay tu bổ lại mà gặp thiên y hay cự môn thì đến 50 hoặc 100 ngày sẽ
có việc vui may, tài lộc, bởi loại thổ tinh thuộc số 5 và 10 thập bội thành 50 đến 100 ngày.
– Bếp lò đặt ở hưóng này sẽ ứng bệnh tật lâu dứt, thân thể ốm yếu, nằm hoài thuốc lang không chuyển.
– Trái lại miệng lò đặt xoay hướng này sẽ được giải bịnh trừ tai họa. Muốn cầu tài cũng tốt vì sao cự môn thuộc Thổ ứng vào năm tháng Thân, Tý, Thìn.
– Nên đặt các loại thực phẩm dự trữ trong gia đình vào hưống này rất tốt.
8. Tuyệt mạng
Tức Sao phá quân vì đồng thuộc kim tinh là du niên rất hung hại, đem tuyệt khí vào nhà sinh kể rất bất lợi. Nó ỏ cung nào cũng gây ra tai họa, dù tỷ hòa hay tương sanh cũng vậy (dù đăng diện hay đắc vị cũng vậy). Đông tứ trạch có nó thì nguy vì nó kim khắc nhà mộc như Chấn, Tốn, Ly là tương khắc.
Người trưởng nam trong gia đình gặp nhiều sự thất bại, ứng về việc phá tán, hư hao, tai họa, tụng hình, quan sự nhiễu nhương.
– Bếp lò đặt hướng này, thì thọ khang, thêm người thêm của, sinh con dễ nuôi.
– Trái lại miệng lò đặt sai hướng này, tật bệnh tử vong.
– Nên cất giữ muối, mắm, cá mặn vào hướng này được an toàn.
Khi đã biết chính xác hướng cửa cái, ta cứ nhìn vào bảng hướng trên mặt la bàn để định vị trí 8 hưống của ngôi nhà đó, một cách dễ dàng, có thể như cần xem hướng bếp của ngôi nhà cứ nhìn vào mặt la bàn thì biết rõ.
Về cách sử dụng la bàn và cung phương hướng của cửa cái đặt lệch lạc nghĩa là cửa cái ngôi nhà bị gối đầu ở nửa cung hướng này và nửa cung hưóng kia, sự trở ngại này có trình bày đầy đủ chi tiết ở đoạn dưối đây.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 1 tỷ